Jak poprawić swoją wydajność operacyjną? 

Wydajność operacyjna musi być mierzona każdego dnia. Oferujemy cyfrowe i operacyjne rozwiązania umożlwiające ciągłą kontrolę w celu minimalizacji kosztów operacyjnych i zapewnienia stałego dostępu do najlepszego know-how grupy.

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz mieć dostęp do kluczowych wskaźników efektywności i stanu zakładu wszędzie na świecie poprzez naszą usługę InSight - Zdalnego monitorowania i diagnostyki. W dowolnym momencie możesz ocenić i monitorować swoje potrzeby, aby osiągnąć optymalną wydajność, jednocześnie uzyskując wartość poprzez odzyskiwanie energii, metali i wody.  Niektóre z zalet naszych technologii monitorowania obejmują: 

  • Optymalizacja rozwiązań w zakresie wykorzystania / ponownego użycia wody  
  • Odzyskiwanie i recykling produktów ubocznych, w tym metali, kwasu siarkowego i szlamu  
  • Poprawa efektywność energetycznej Twoich systemów wody i odpadów 
  • Korzystanie z rozwiązań w zakresie oczyszczania dostosowanych do Twojego zakładu (odkurzanie, czyszczenie pod wysokim ciśnieniem itp.)  
  • Optymalizacja Twoich strumieni odpadów poprzez regularne audyty   
  • Poprawa przepływów informacji poprzez monitorowanie danych i raporty online  
  • Kontrola zużycia, dawkowania i zamówień w zakresie chemikaliów 
  • Ocena trwałości materiałów eksploatacyjnych, takich jak filtry i membrany, aby aktywnie planować interwencje w zakresie konserwacji

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com