Współpraca na przestrzeni cyklu prac górniczych

SUEZ oferuje rozwiązania dla górnictwa na etapie zarówno projektowania, budowy, jak i w fazie eksploatacji.

Projekt i badania projektów budowlanych

Nasze rozwiązania uwzględniają:

 • Studia wykonalności
 • Konsultacje środowiskowe EMP i EIA
 • Ocena zasobów wodnych
 • Lokalizacje pilotażowe i mobilne jednostki uzdatniania wody
 • Społeczna i geograficzna integracja infrastruktury
 • Projekt i budowa infrastruktury uzdatniania wody i ścieków oraz infrastruktury zarządzania odpadami
 • Plany obróbki strumieni odpadów
 • Projektowanie i zarządzanie projektami budowy dróg, portów i kolei

Faza operacyjna 

Nasze rozwiązania uwzględniają:

 • Uzdatnianie wody i ścieków 
 • Obróbka odpadów przemysłowych i niebezpiecznych 
 • Usługi konserwacji sprzętu 
 • Uzdatnianie spalin i pyłu 
 • Recykling substancji pochodnych i materiałów (metal, kwas siarkowy, szlam, itd.) 
 • Czyszczenie przemysłowe (sprzęt do pompowania i czyszczenia, czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, itd.) 
 • Monitorowanie danych operacyjnych i raportowanie 
 • Zarządzanie wodą pitną i ściekami w obozach 
 • Zbiórka, sortowanie i recykling odpadów metalowych 
 • Ponowne wykorzystanie i recykling wody 

Rekultywacja

 • Rekultywacja lokalizacji górniczych, oczyszczanie gleby (kompost) 
 • Przywracanie warstw wodonośnych i zlewisk 
 • Monitorowanie zanieczyszczenia i audyt środowiskowy 
 • Zarządzanie wodą po zamknięciu kopalni

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com