Jak odzyskać zanieczyszczenia z produkcji?

Dzięki naszej wiedzy w zakresie odzyskiwania odpadów i znajomości procesów wykorzystywanych w branży papierniczej, jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązania i usługi w zakresie odzyskiwania odpadów. Przekształcamy również szlam w energię lub kompost.

Recykling materiałów w każdej fazie produkcji 

 • Odzyskiwanie włókien w całym procesie (flotacja, osiadanie, itd.)
 • Woda wykorzystywana podczas procesu produkcji o różnych współczynnikach odzyskania i jakości, zależnie od typu produkowanego papieru.

Proces recyklingu wymaga kilku metod obróbki zależnie od wykorzystywanego młyna papierniczego (zintegrowany lub nie), surowców (nowa masa papiernicza lub papier z recyklingu) oraz typu produkowanego papieru. Oferujemy najodpowiedniejsze rozwiązanie dla każdego typu produkcji.


Optymalizacja linii końcowej obróbki (woda + szlam) i możliwego recyklingu 

 • Podstawowa obróbka różnych faz, od wstępnej obróbki do możliwego umieszczenia w chłodni.
 • Przetwarzanie biologiczne z uwzględnieniem przede wszystkim: potencjału zanieczyszczenia włókien, stężenia wapnia i zasolenia.
 • Przetwarzanie trzeciego stopnia w razie konieczności w celu obniżenia stężeń związków takich jak zawiesiny ciał stałych, twarda frakcja ChZT lub zabarwienie.

Ekonomiczne rozwiązania w zakresie obróbki szlamu

Oferujemy różne rozwiązania w zakresie pierwotnego przetwarzania szlamu zgodnie z konkretnymi potrzebami twojego zakładu, celem końcowym oraz składem mieszaniny.

 • Recykling w ramach produkcji
 • Odwadnianie lub mieszanie ze szlamem biologicznym

Odzyskiwanie materiałów odprowadzanych z rozwłókniacza, w szczególności pod kątem kosmyków 

Kosmyki stanowią mieszankę włókien metalowych i plastikowych. Są one usuwane z odpadów z rozwłókniacza w celu oddzielenia metalu od tworzyw sztucznych poprzez przesiewanie balistyczne po mieleniu.

 

Zapewniamy rozwiązanie w zakresie mielenia, które mechanicznie oddziela resztki metalowe od plastikowych poprzez biologiczne mechaniczne sortowanie w ramach przygotowania do odzysku materiału.

 

Uzyskane tworzywa sztuczne są odzyskiwane w celu produkcji pary i/lub energii (paliwo alternatywne).


Zarządzanie wszystkimi odpadami przemysłowymi z papierni 

W ramach delegowanej umowy zarządzania, zajmujemy się zarządzaniem wszystkimi odpadami dla naszych klientów.

 • Zarządzanie logistyką sortowania
 • Transport odpadów, monitorowanie administracyjne i operacyjne
 • Zespół dedykowanych specjalistów na miejscu zapewnia wszechstronne zarządzanie przepływem i wdraża plany rozwoju.
 • Czyszczenie systemów

Nasze referencje

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com