Jak oszczędzać wodę i redukować wpływ na środowisko?

Opracowując nowe zastosowania dla istniejącego sprzętu, SUEZ pomaga firmom z branży celulozy i papieru kontrolować zanieczyszczenia przenoszone w wodzie w ramach procesów produkcji. Zapewniamy również rozwiązania w zakresie redukcji zużycia wody.

Usuwanie uporczywych zanieczyszczeń, takich jak mikrozanieczyszczenia i twarda frakcja ChZT 

Te niebiodegradowalne substancje zanieczyszczające mogą mieć wpływ na wodę procesową oraz wydajność oczyszczalni.

Wykorzystując wypróbowane i przetestowane metody, projektujemy i wdrażamy kombinację technologii najlepiej dostosowanych do twoich potrzeb i oferujących najlepszy wskaźnik ekonomiczny:

  • Analiza i testy na miejscu, z wykorzystaniem konteneryzowanych instalacji pilotażowych
  • Wybór najodpowiedniejszego procesu spośród obróbki in situ w sercu procesu, obróbki w oczyszczalni ścieków lub spalania zanieczyszczonych ścieków
  • Wdrożenie zaawansowanej obróbki: utlenianie za pomocą ozonu, adsorpcja za pomocą  węgla aktywowanego lub filtracja membranowa

Redukcja zużycia wody do odbarwiania ścieków 

Rozwiązanie odbarwiania Greywater z wykorzystaniem flotacji ciśnieniowej rozpuszczonym powietrzem (DAF) umożliwia bardziej ekonomiczne, cykliczne wykorzystanie zasobów wody. 

Wydajność technologiczna zapewnia optymalne klarowanie wody, umożliwiając jej ponowne wprowadzenie do procesu. Pęcherzyki powietrza wygenerowane przez jednostkę flotacyjną sprawiają, że cząsteczki farby unoszą się na powierzchnię i tworzą pianę składającą się z mydła, cząstek farby, włókien, miału i wypełniacza oraz szlam z odbarwiania. Szlam z odbarwiania może być następnie wykorzystany w materiałach dla sektora budowlanego lub jako nawóz rolny.

Jednostki flotacyjne ponadto:

  • Gwarantują stałą jakość wody
  • Umożliwiają niedrogie ponowne wykorzystanie wody
  • Optymalizują proces i redukują zużycie polimerów
  • Umożliwiają inteligentne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowej, solidnej, budowanej pod klucz technologii, która jest łatwa do instalacji
  • Redukcja zużycia wody i wpływu na środowisko

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com