Zwiększenie odzyskiwania zasobów

Dostarczamy rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć cele związane z ochroną środowiska, zmniejszając ślad wodny, waloryzując organiczne produkty uboczne, poprawiając obieg opakowań i zmniejszając emisję dwutlenku węgla.
Ślad wodny

Zmniejszanie Twojego śladu wodnego 

Ochrona i ratowanie cennego zasobu. Dysponujemy sprawdzonymi metodami gwarantującymi ciągłe, niezawodne dostawy wody, przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu ponownego wykorzystania i recyklingu, mających na celu zmniejszenie poboru wody.

Dostarczamy wypróbowane i przetestowane metody odzyskiwania maksymalnej ilości wody z Twoich systemów składowych wody i integrujemy technologie ponownego wykorzystania wody do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz Twojego zakładu/urządzenia. 

Aby zwiększyć efektywność obiegu wody, zapewniamy monitorowanie i ochronę dla Twoich sieci wodociągowych, a także plany oceny i postępu w zakresie optymalizacji śladu wodnego. 

 • Gospodarka aktywami w zakresie studni i sieci wodociągowych 
 • Audyt cyklu wodnego (Waterlily)
 • Inteligentne pomiary z zastosowaniem liczników dla prognoz zużycia wody 
 • Wypychanie lodu
 • Systemy ponownego wykorzystania wody wewnątrz i na zewnątrz Twojego zakładu. 
 • Alternatywne źródła dostaw.

How to reduce the costs on a food and beverage site (Ducey, France) - SUEZ

Credit: SUEZ group

Wideo: Jak redukować koszty w fabryce produkcji żywności i napojów (Ducey, Francja)

Organiczne produkty powstałe w wyniku koprodukcji 

Odzyskiwanie organicznych produktów ubocznych 

Czynienie zalety z problemu. Odzyskaj potencjalną wartość swoich produktów ubocznych pochodzenia organicznego dzięki bezpiecznemu, niezawodnemu i zrównoważonemu kompostowaniu, odzyskowi energii i rozwiązaniom w zakresie redukcji odpadów.
 • Nasze bezpieczne, niezawodne i zrównoważone rozwiązania w zakresie odzysku organicznego i energii pozwalają odzyskać potencjalną wartość Twoich produktów ekologicznych.
 • Biologiczne procesy odzyskiwania umożliwiające ponowne wykorzystanie substancji organicznych (rozrzucanie w rolnictwie, kompostowanie itp.).
 • Produkcja energii z materii organicznej dzięki beztlenowej fermentacji szlamu i produktów ubocznych, konwersja oleju na paliwo i gazyfikacja biomasy.

Odkryj nasze Zaawansowane technologie w zakresie przetrawiania Monsal*, aby zamieniać odpady biologiczne w metan i wartościowe produkty uboczne.


Opakowania z obiegu zamkniętego

Popraw zdolność do recyklingu i włącz swoje odpady opakowaniowe do gospodarki o obiegu zamkniętym  

Dostarczamy długoterminowych rozwiązań w zakresie zbierania, recyklingu i odzysku opakowań, a także redukcji i odzysku odpadów, ograniczając ślad środowiskowy i maksymalizując korzyści ekonomiczne.

Oferujemy zrównoważone rozwiązania w celu zbierania i organizowania strumieni odpadów:

 • Sortowanie i obróbka wstępna na miejscu
 • Połączone kosze do sortowania 
 • Logistyka odwrócona 
 • Czysty transport
 • Przerabianie  

 

Oferujemy innowacyjne rozwiązania w celu odzysku odpadów stałych :

 • Produkcja i dostarczanie wysokiej jakości surowców wtórnych
 • Zapewnianie drugiego życia plastikowym butelkom
 • Recykling szkła
 • Recykling kartonu
 • Zielone paliwo Dostawy SRF / RFD, olej na paliwo, biogaz dla floty 
 • Recykling tworzyw sztucznych 

 

Redukcja śladu środowiskowego poprzez optymalizację twojej wydajności ekonomicznej

Mamy technologię i know-how, aby móc wytwarzać recyklingowany plastik, o jakości równej plastikowi pierwotnemu, wyprodukowany z plastikowych butelek zebranych od konsumentów.


 

Kontakt
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com
* Znak towarowy SUEZ. Mogą być zarejestrowane w jednym lub więcej krajach.