Użytkowanie gruntu, czy to w formie własności czy dzierżawy, wiąże się z dużą odpowiedzialnością środowiskową. Ocena i ewentualne usunięcie zanieczyszczenia leży po stronie właściciela gruntu, chyba że jest w stanie udowodnić, że zostało ono spowodowane przez inny podmiot. Dokonując transakcji kupna-sprzedaży lub dzierżawy gruntu, warto sprawdzić czy nie jest on zanieczyszczony, aby w przyszłości uniknąć nieprzewidzianych i potencjalnie bardzo wysokich kosztów działań remediacyjnych.
Twoje wyzwania

Zanieczyszczenie terenu – jak stwierdzić czy ten problem mnie dotyczy?

Opuszczasz teren, który przez lata użytkowałeś? Oddajesz swoją działkę w dzierżawę? Chcesz kupić nowy teren pod inwestycję? Powinieneś pomyśleć o potencjalnym zanieczyszczeniu terenu. Jak możesz dowieść, że nie zanieczyściłeś terenu, który przez lata użytkowałeś? Czy jesteś pewien, że firma która dzierżawi od Ciebie teren nie spowoduje jego zanieczyszczenia? Skąd wiesz, że nowa działka, którą kupujesz nie będzie wymagała remediacji?
Odpowiedzialność za zanieczyszczenie może nieść za sobą wielkie obciążenia finansowe, a także prawne, które mogą wstrzymać, opóźnić lub uniemożliwić planowane prace inwestycyjne. Warto więc kontrolować stan użytkowanego terenu.
Nasze rozwiązania

Ocena zanieczyszczenia – nie tylko po fakcie

Ocena zanieczyszczenia to badanie, jakie należy przeprowadzić, gdy istnieją przesłanki świadczące o tym, że teren jest zanieczyszczony. Wykonanie oceny może również zlecić Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Dlaczego warto wykonywać ją również przy okazji wszelkich transakcji związanych z gruntem?

Przykład nr 1

Firma X przez 30 lat prowadziła na dzierżawionym terenie działalność przemysłową. Kilka lat po zaprzestaniu użytkowania terenu, jego właściciel oskarża firmę X o spowodowanie zanieczyszczenia. Szacowane koszty remediacji terenu są na tyle wysokie, że sprawa trafia do sądu.

Firma X nie miała kontroli nad sposobem dalszego użytkowania terenu po zakończeniu przez nią dzierżawy i w związku z tym, to jej następca lub następcy mogli spowodować zanieczyszczenie. Trzeba to jednak najpierw udowodnić. Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia terenu tuż przed jego opuszczeniem, uchroniłoby firmę X przed długotrwałym procesem sądowym i w szybki sposób dowiodłoby, że to nie firma X go zanieczyściła. Raport z oceny zanieczyszczenia, w porozumieniu z drugą stroną transakcji, można załączyć do umowy sprzedaży/kupna/przekazania terenu. Obie strony mogą również uczestniczyć w ustaleniu zakresu planowanych badań, lokalizacji sondowań czy jego finansowaniu.

Przykład nr 2

Firma Y planuje nabyć teren pod budowę nowego magazynu. Pojawia się atrakcyjna oferta cenowa terenu, który wygląda na nigdy nieużytkowany – jest w całości porośnięty roślinnością. Lokalizacja jest atrakcyjna z uwagi na sąsiedztwo terenu przemysłowego (potencjalni partnerzy biznesowi).

Teren pozornie wyglądający na nigdy nieużytkowany i pozbawiony zanieczyszczeń, może okazać się w rzeczywistości terenem zdegradowanym (zanieczyszczonym), szczególnie gdy znajduje się na obszarach przemysłowych i/lub bezpośrednio sąsiaduje z terenami zanieczyszczonymi.

Wykrycie zanieczyszczenia po sfinalizowaniu transakcji może przysporzyć wielu problemów prawnych, zwłaszcza w kontekście odzyskania pieniędzy z dokonanej transakcji na poczet niezbędnych środków na przeprowadzenie remediacji.

Przeprowadzenie badań przed zakupem pozwala ustalić koszt ewentualnych prac remediacyjnych oraz właściwie wycenić grunt lub renegocjować wartość transakcji zawartą w umowie kupna-sprzedaży.

Zdjęcie po lewej przedstawia obraz z roku 1984 z dużą ilością instalacji przemysłowych po których w 2017 r. na powierzchni terenu nie pozostały żadne ślady.

Zdjęcie po lewej przedstawia obraz z roku 1984 z dużą ilością instalacji przemysłowych po których w 2017 r. na powierzchni terenu nie pozostały żadne ślady.

Źródło: Opracowanie Ministerstwa Środowiska pn.”Wytyczne dla Starostów dot. identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi”.

Remediacja

Współpracując z SUEZ przy projektach remediacyjnych przekonasz się, że:

DBAMY O ŚRODOWISKO

 • Kontrolujemy ścieżkę postępowania z odpadami aż do końcowego zagospodarowania
 • Minimalizujemy wpływ prowadzonych prac na środowisko (wykładamy place odkładcze folią, instalujemy geomembrany)
 • Wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone instalacje zagospodarowania / przetwarzania odpadów
 • Regularnie kontrolujemy sprawność techniczną maszyn naszych podwykonawców - w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, wycieków
 • Zapewniamy pełną zgodność z wymogami prawnymi
 • Kontrolujemy potencjalny wpływ prac na środowisko poprzez analizy laboratoryjne próbek gruntu i wód podziemnych

PRACUJEMY BEZPIECZNIE

 • Przed rozpoczęciem prac terenowych opracowujemy Plan Prewencji / Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót
 • Organizujemy codzienne spotkania dotyczące kwestii BHP
 • Zwracamy uwagę na oznakowanie i ogrodzenie terenu
 • Zapewniamy całodobową ochronę
 • Prowadzimy stały nadzór całości prowadzonych prac
 • Na bieżąco raportujemy do Klienta
 • Zapewniamy pracownikom dostęp do zaplecza socjalno-bytowego
 • Dostosowujemy środki ochrony indywidualnej (PPE) do panujących warunków
 • Stosujemy zasadę zatrzymania prac w sytuacji zagrożenia (stop work authority)

KORZYSTAMY Z NOWYCH TECHNOLOGII

W ramach projektów, prowadzonych na całym świecie, korzystamy z najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie remediacji gruntów i wód podziemnych:

 • desorpcja termiczna 450 000 t oczyszczonego gruntu - Chesterfield, Anglia
 • "płukanie gruntu" (soil washing) oczyszczenie plaż z substancji ropopochodnych po katastrofie tankowca - Hiszpania
 • oczyszczanie wody (pump&treat) instalacja o przepustowości 260 m3/h oczyszczająca wody z węglowodorów chlorowanych - Woerden, Holandia
 • metoda VOLATILIS® oczyszczenie 2000 m3 gruntu z węglowodorów chlorowanych (VOC) - Polska
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: remediacja@suez.com