Wsparcie wydajności produkcji ropy i gazu zgodne z regulacjami

Rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności ekonomicznej i środowiskowej dla przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego