Jak zabezpieczyć operacje?

Zabezpieczając operacje, SUEZ gwarantuje nieprzerwaną produkcję za pomocą niezawodnych rozwiązań zarządzania ryzykiem i działaniami awaryjnymi, oraz dostosowanych usług konserwacji w celu uzyskania optymalnego zarządzania obiektem i wydajności operacyjnej.

Efektywne zarządzanie ryzykiem 

 • Wydajność przeglądu bezpieczeństwa prewencyjnego 
 • Odpowiedź na wyciek awaryjny 
 • Zarządzanie powodziowe 
 • Standaryzacja systemów  
 • Kontrola antykorozyjna 
 • Diagnoza środowiska morskiego

Utylizacja odpadów bezpiecznych 

 • Bezpieczne czyszczenie, usuwanie i recykling odpadów NORM (naturalnie występujące materiały radioaktywne) lub skażenia radioaktywnego 
 • Bezpieczny odbiór, recykling i usuwanie niebezpiecznych odpadów i odpadów medycznych  
 • Usuwanie niebezpiecznych odpadów, azbestu, ołowiu, izolacji, czujników radioaktywnych  

Monitorowanie, prognozowanie i kompleksowe planowanie gospodarowania zasobami   

 • Czyszczenie przemysłowe
 • Gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne 
 • Zarządzanie instalacjami w bazie
 • Usługi konserwacji urządzeń
 • Cyfrowa woda
 • Prognozy meteo-oceaniczne 


Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com