Jak zwiększyć produkcję?

Umożliwiamy ci osiągnięcie lepszej produktywności i ograniczenie kosztów. Dzięki rozwiązaniom zwiększającym odzyskiwanie ropy i gazu, konfiguracji systemów recyklingu i ochronie twoich aktywów, SUEZ jest kluczowym partnerem pomagającym ci w zwiększeniu konkurencyjności.

Zwiększenie wydobycia z szybów i pól naftowych i gazowych 

Poprzez ocenę ryzyka i zoptymalizowanie zarządzanie bezpieczeństwem na miejscu, możemy zagwarantować optymalne warunki w zakresie bezpieczeństwa oraz maksymalną produktywność.


Optymalizacja wydajności zasobów 


Optymalizacja OPEX i zwiększenie aktywów przemysłowych 

 • Elastyczne modele kontraktów od EP do DBOM
 • Elastyczne projekty w zakresie zakładów/urządzeń wodociągowych 
 • Operacje i konserwacja 
 • Tymczasowe usługi w zakresie mobilnych dostaw wody 
 • Dzielenie się aktywami ECOFLOW (usługi oczyszczania ścieków poza lokalizacją)
 • Specjalistyczne zarządzanie instalacjami membranowymi 
 • Standaryzacja obiektów i udogodnień
 • Modelowanie sieci
 • Zarządzanie siecią (konserwacja, wykrywanie wycieków)
 • Rozwiązania w zakresie zapewnienia przepływu
 • Rozwiązania w zakresie integralności zasobów: inhibitory korozji, biocydy do ochrony aktywów przed bakteriami, pochłaniacze tlenu do ochrony aktywów przed tlenem, pochłaniacze siarkowodoru do ochrony aktywów przed siarkowodorem

 

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com