Jak zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zwiększyć swoje poziomy wydajności?

Nasze rozwiązania pomagają przekształcać wodę i odpady w nowe zasoby, zarządzać ochroną wody i odpadów.

Zwiększanie wydajności źródeł

Pomagamy w zwiększeniu wydajności zasobów dzięki szerokiej gamie metod recyklingu i ponownego wykorzystania wody i odpadów, a także zwiększeniu elastyczności w zakresie przetwarzania ropy naftowej.

 • Obliczenie Twojego śladu wodnego  
 • Strategie gospodarki zasobami  
 • Zintegrowane zarządzanie cyklem wodnym 
 • Optymalizacja zużycia wody  
 • Recykling i ponowne wykorzystanie wody (Brak wypływu cieczy).
 • Redukcja ilości odpadów i recykling
 • Ponowne wprowadzenie do wód gruntowych  
 • Recykling zużytych katalizatorów
 • Regeneracja i odzyskiwanie zużytych rozpuszczalników

Odzysk energii z odpadów

 • Pomiary zgodności ropy naftowej i mieszanki
 • Przewidywanie problemów w zakresie przetwarzania i tendencji do zanieczyszczenia 
 • Określenie wpływu na operacje w zakresie urządzeń do ropy naftowej i urządzeń w dolnej części procesu 
 • Opracowywanie proaktywnych strategii, aby uniknąć krótko-i długoterminowych negatywnych skutków  
 • Technologie chemiczne w zakresie zastosowania obróbki za pomocą odsalaczy 
 • Różne podejścia do usuwania zanieczyszczeń poprzez zajęcie się podstawowymi mechanizmami przyczynowymi  
 • Zaawansowane podejście do wykrywania i kontroli korozji  
 • Szybki pomiar jakości ropy naftowej i jej właściwości dokonywany na terenie zakładu 
 • Pomiary i strategie kontrolne w ciągu produkcji

Pełny zakres zleconych usług w zakresie wody i przetwarzania w celu optymalizacji i ochrony aktywów  

 • Leasing urządzeń mobilnych  
 • Outsourcing (wspólnych) zakładów przetwarzania i dostawy mediów 
 • Kontrakty oparte na wynikach  
 • Wdrażanie energooszczędnych instalacji wodnych i unieszkodliwiania odpadów  
 • InSight - usługi zdalnego monitorowania  
 • Ocena i zarządzanie wydajnością usług ekspertów 
 • Programy i usługi w zakresie konserwacji prewencyjnej 
 • Chemikalia specjalistyczne do konserwacji aktywów (inhibitory korozji, środki przeciw zanieczyszczeniom, itp.)

Maksymalizacja wydajności dzięki usługom służącym do transformacji energii   

 • Energia wytwarzana z odpadów (para, elektryczność, biopaliwa, biogaz)  
 • Komercjalizacja szlamów organicznych i kompostu 
 • Komercjalizacja szlamów węglanowych 
 • Wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej 
 • Przetwarzanie i poszerzanie typów ropy naftowej stosowanych w produkcji 
 • Odzysk i recykling ropy naftowej i oleju mineralnego  
 • Recykling tworzyw sztucznych do ich ponownej produkcji  i przetwórstwo tworzyw syntetycznych na paliwa
 • Programy kontrolowania zanieczyszczeń, aby zmaksymalizować odzysk energii

Zwiększanie elastyczności operacyjnej, zmieniając zmienność w korzyść

 • Wykrywanie zmian w jakości ropy naftowej, przewidywanie wpływu na operacje i zapewnienie strategii łagodzenia skutków w celu uniknięcia krótko- i długoterminowych problemów  
 • Rozwiązania w zakresie obróbki chemikaliów w celu utrzymania czystości linii, wydajności i uniknięcia zanieczyszczenia/osadzania kamienia 
 • Strategie zapobiegania korozji, wykrywania i łagodzenia dzięki połączonym rozwiązaniom chemicznym, monitoringu i zaawansowanej kontroli  
 • Konsultacje dotyczące optymalizacji wydajności systemu  
 • Opcje utrzymywania gotowych specyfikacji produktu przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności produktów o wysokiej wartości
 • Specjalne programy obróbki chemicznej dla systemów przetwarzania, wodnych i odpadów 
 • Czujniki w procesie produkcji w celu zwiększenia częstotliwości i jakości pomiarów wydajności systemu
 • Systemy monitorowania online i kontroli w celu poprawy wydajności w obliczu zmienności działania
 • Profesjonalne usługi dla identyfikacji obszarów optymalizacji operacyjnej i przewidywania wydajności planowanych i nieplanowanych zmian systemowych

Przebudowa starych zakładów 

 • Remediacja terenu zakładów (gleby i wody gruntowe), in-situ i ex-situ
 • Likwidacja terenu zakładu i recykling cennych materiałów
 • Remediacja terenu zakładu
 • Kwalifikacja terenu zakładu
 • Ponowny rozwój gospodarczy terenu zakładu

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com