Jak zapewnić bezpieczeństwo, zredukować koszty i ryzyko?

Oferujemy rozwiązania gwarantujące optymalne warunki bezpieczeństwa i pełną zgodność z przepisami oraz odnawianie lub oczyszczanie rafineryjnych i petrochemicznych zakładów przemysłowych.

Redukcja ryzyk 

Poprzez ocenę ryzyka i zoptymalizowane zarządzanie bezpieczeństwem na miejscu, możemy zagwarantować optymalne warunki w zakresie bezpieczeństwa oraz maksymalną produktywność.

 • Spersonalizowane oceny ryzyka (badania HAZOP, itp.)
 • Szkolenie i przekazywanie informacji dot. bezpieczeństwa (standardy SIR i F3C)
 • Zoptymalizowane zarządzanie bezpieczeństwem
 • Dzielenie się informacjami zwrotnymi
 • Dostarczanie wody gaśniczej
 • Zarządzanie ryzykiem technologicznym (pożar, wybuch, zanieczyszczenie, itd.)
 • Zarządzanie powodziowe
 • Audyt APEX z kontrolą wideo
 • Zarządzanie hydrauliczne i hydrogeologiczne

Zapewnianie zgodności z przepisami dla wszystkich aspektów produkcji 

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie uzdatniania ścieków i niebezpiecznych odpadów, gwarantujemy pełną zgodność z nawet najbardziej surowymi regulacjami środowiskowymi.

 • Usuwanie i ostateczna obróbka azbestu
 • Specjalne rozwiązania w zakresie systemów przetwarzania, wodnych i odpadów 
 • Usługi w zakresie obsługi i konserwacji dla instalacji technicznych 
 • Monitoring i kontrola przetwarzania, wody i systemu wodnego
 • Zarządzanie powodziowe
 • Zarządzanie wodą gaśniczą
 • Zbiórka i ostateczna obróbka opadów niebezpiecznych 
 • Remediacja zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych  
 • Ocena emisji gazów cieplarnianych i konsultacje w zakresie redukcji emisji 
 • Ulepszono działanie odsalacza, aby zminimalizować wytwarzanie oleistej solanki i wytwarzania oleju resztkowego   

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com