Jak zapewnić bezpieczeństwo swoich operacji i ciągłość produkcji?

Łączymy bezpieczeństwo dostaw wody, ochronę środowiska oraz efektywność operacyjną, aby zagwarantować ci nieprzerwaną produkcję

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę dla wszystkich procesów produkcyjnych i potrzeb awaryjnych

Zintegrowane rozwiązania dla procesów rafineryjnych w celu zachowania integralności urządzeń

 • Rozwiązania w zakresie obróbki chemicznej w celu utrzymania czystości urządzeń, wydajności i uniknięcia zanieczyszczeń / kamienia
 • Strategie zapobiegania korozji, wykrywania i łagodzenia skutków dzięki połączonym rozwiązaniom chemicznym, monitoringu i zaawansowanej kontroli
 • Optymalizacja wydajności systemu  
 • Opcje utrzymywania gotowych specyfikacji produktu, przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności produktów o wysokiej wartości
 • Specjalne programy obróbki chemicznej dla systemów przetwarzania, wodnych i odpadów 
 • Czujniki w procesie produkcji w celu zwiększenia częstotliwości i jakości pomiarów wydajności systemu.  
 • Systemy monitorowania online i kontroli w celu poprawy wydajności w obliczu zmienności działania
 • Profesjonalne usługi dla identyfikacji obszarów optymalizacji operacyjnej i przewidywania wydajności planowanych i nieplanowanych zmian systemowych

Rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków i usługi operacyjne  

 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych: usuwanie oleju pierwotnego i wtórnego, obróbka biologiczna, recykling wody  
 • Odwadnianie osadów, suszenie i spalanie  
 • Oczyszczanie ścieków na miejscu i na zewnątrz
 • Usługi wsparcia operacji zaplecza dla operatorów klienta 
 • Zdalny monitoring instalacji klientów 
 • Usługi w zakresie obsługi i konserwacji na wezwanie 
 • Pełna kontrola operacji i konserwacji instalacji klienta  

Przetwarzanie odpadów, czyszczenie przemysłowe i rozwiązania w zakresie transformacji energetycznej 

 • Usuwanie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  
 • W pełni niezawodna i certyfikowana identyfikowalność
 • Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i maksymalizacja recyklingu
 • Utylizacja odpadów niebezpiecznych 
 • Czyszczenie i konserwacja przemysłowa 
 • Zintegrowane czyszczenie podczas wyłączania urządzeń
 • Zarządzanie katalizatorami 
 • Produkcja źródeł energii z odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne  
 • Recykling materiałów nadających się do ponownego użycia
 • Minimalizowanie składowania odpadów na wysypiskach  
 • Inteligentne monitorowanie

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com