Skip to main content
Od decyzji o demontażu obiektu przemysłowego, przez jego transformację do rekultywacji gruntu lub powstania nowego obiektu biznesowego, zarządzanie zasobami jest fundamentalne dla zapewnienia zyskowności każdego projektu rekonwersji. Zakładane przyszłe przeznaczenie lokalizacji decyduje o kształcie procesu rozbiórki i remediacji. SUEZ zapewnia strategię rekonwersji w oparciu o wszechstronną analizę potrzeb w ramach holistycznej wizji w celu zmaksymalizowania wartości aktywów przy jednoczesnej ochronie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
Twoje wyzwania

Optymalizacja odzyskiwania materiałów z lokalizacji przemysłowych, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji

W kontekście rosnących nacisków na nieruchomości w obszarach miejskich oraz coraz surowszych regulacji, dokładna ocena wartości lokalizacji przemysłowych, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, staje się coraz ważniejsza.

Transformacja lokalizacji w nowe ekosystemy stanowi prawdziwe wyzwanie dla interesariuszy w sektorze przemysłowym, który muszą przestrzegać wymogów regulacyjnych, zwłaszcza tych dotyczących środowiska, a jednocześnie zmaksymalizować odzyskiwanie aktywów.

Kwestie BHP i ochrony środowiska są priorytetami podczas procesu zarządzania rozbiórką i remediacją w celu rekonwersji lokalizacji.  Strategia rozbiórki i remediacji zależy od zakładanego przyszłego przeznaczenia lokalizacji przemysłowej, która osiągnęła koniec okresu eksploatacji. Przewidywanie przyszłości lokalizacji i zapewnienie, by cały proces był starannie zarządzany, jest zatem kluczowe.
54
%
stali produkowanej w Europie pochodzi z recyklingu.
40
%
stali wykorzystywanej w produkcji nowych samochodów pochodzi z recyklingu.
50 to 80
%
to ustalony przez regulacje odsetek recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Nasze rozwiązania

Rozbiórka i odkażanie na potrzeby rekonwersji

Po fazie dokładnej diagnozy, SUEZ przeprowadza rozbiórkę i remediację lokalizacji przemysłowych, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, przygotowując je do rekonwersji. Aby zapewnić skuteczność, SUEZ rozpatruje lokalizację w ramach jej ekosystemu i analizuje jej przyszłe wykorzystanie, aby móc przeprowadzić odpowiedni proces rozbiórki i dekontaminacji. Celem jest osiągnięcie optymalnych poziomów odzyskiwania i ponownego wykorzystania. Od oczyszczania zanieczyszczonej gleby do utylizacji odpadów, SUEZ maksymalizuje recykling i odzyskiwanie dużych ilości materiałów w celu ponownego wykorzystania jak największej ilości zasobów w sposób bezpieczny i bez szkody dla środowiska.

Building interior structure

Jak kontrolować zanieczyszczenie i redukować wpływ na środowisko?

Nasze rozwiązania pozwalają zapewnić bezpieczne odkażanie poprzez przemysłowe czyszczenie, zarządzanie i usuwanie złożonych i niebezpiecznych odpadów, remediację gleby i zbiorników wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego ponownego użycia odkażania gleby in situ.
Poznaj nasze rozwiązania
Crumble

Jak osiągnąć maksymalną wartość dla aktywów osiągających koniec życia?

Oferujemy rozwiązania w zakresie recyklingu metali i szkła, produkcji surowców wtórnych, odzysku zanieczyszczonych gleb i odpadów niebezpiecznych oraz przekształcania odpadów w paliwa alternatywne.
Poznaj nasze rozwiązania
Abandoned factory

Jak poprawić wydajność operacyjną swojego zakładu?

Wdrażamy cyfrowe systemy śledzenia odpadów, które pomagają monitorować odpady w czasie rzeczywistym. Optymalizujemy także logistykę, grupując dostawy materiałów i zbieranie odpadów.
Poznaj nasze rozwiązania
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA