Skip to main content

Jak osiągnąć maksymalną wartość dla aktywów osiągających koniec życia?

Oferujemy rozwiązania w zakresie recyklingu metali i szkła, produkcji surowców wtórnych, remediacji zanieczyszczonych gleb i przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz przekształcania odpadów w paliwa alternatywne.

Osiągnięcie bezpiecznej, zgodnej z wymogami rozbiórki 

Zapewniamy bezpieczeństwo, zgodność i przywracanie właściwego stanu środowiska w lokalizacjach rozbiórki i remediacji:

 • Planowanie remediacji przywracającej pożądany stan środowiskowy i sanitarny obszaru
 • Odzyskiwanie materiałów
 • Recykling złożonych produktów
 • Wykorzystanie bezpiecznych, kontrolowanych procesów

Recykling metalu i szkła 

Oferujemy rozwiązania w zakresie recyklingu metalu i szkła w celu przekształcania odpadów w zasoby:

 • Optymalizacja i ochrona zasobów
 • Produkcja surowców zamiennych
 • Zapewnienie bezpiecznych dostaw materiałów i redukcję kosztów
 • Generowanie oszczędności energii
 • Przyjęcie podejścia opartego na modelu gospodarki o obiegu zamkniętym

Wytwarzanie surowców wtórnych 

Zarządzamy handlem surowcami wtórnymi w sieciach europejskich:

 • Zapewnienie ustandaryzowanej jakości dostosowanej do procesu klienta
 • Gwarancja ciągłej produkcji i stałych dostaw
 • Korzystanie ze specjalistycznej wiedzy w zakresie zbiórki, sortowania, pakowania i produkcji

Gleby - remediacja 

Umożliwiamy ponowne wykorzystanie zanieczyszczonej gleby poprzez jej oczyszczenie na dedykowanych platformach po wstępnej obróbce:

 • Maksymalizacja wydajności Twoich zasobów
 • Optymalizacja ponownego wykorzystana zanieczyszczonej gleby za pomocą dostosowanych, indywidualnych, innowacyjnych sposobów obróbki
 • Korzyści płynące z pełnej możliwości śledzenia odpadów i zoptymalizowanych kosztów 
 • Odzyskiwanie zanieczyszczonej gleby w postaci alternatywnych produktów na potrzeby prac budowlanych (podłoże drogi, wypełnienia, itd.), materiałów do przykrywania miejsc składowania odpadów lub materiałów do produkcji prefabrykatów betonowych.

Przekształcanie odpadów w paliwa alternatywne 

Nasze rozwiązania umożliwiają nam zoptymalizowanie przetwarzanie wspólne i recykling poprzez przekształcanie odpadów w paliwa alternatywne:

 • Produkcja paliwa poprzez współspalanie odpadów płynnych olejowych  i stałych; takie paliwo jest alternatywą dla surowców kopalnych
 • Optymalizacja wydatków poprzez redukcję kosztów energii
 • Zredukowanie wpływu na środowisko i emisji CO2
 • Poprawa wydajności zasobów poprzez włączenie się w gospodarkę o obiegu zamkniętym

[Wideo] Paliwa alternatywne w Australii i Nowej Zelandii

W naszym zakładzie SUEZ-ResourceCo ARRT odpady zamieniają się w paliwa alternatywne do wykorzystania w istniejących elektrowniach lub piecach cementowych.

Video player thumbnail

Odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych

Oferujemy odpadom niebezpiecznym drugie życie, odzyskując surowce wtórne i energię wyprodukowaną podczas przetwarzania tych odpadów: 

 • Redukcja wpływu na środowisko
 • Zachowywanie i optymalizacja zasobów
 • Zwiększenie wartości twojej marki poprzez zaangażowanie się w gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
 • Odzyskiwanie produktów chemicznych i mineralnych, rozpuszczalników, soli, metali, szkła, itd.

Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA