Konsultacje i badania wpływu 

Zarządzanie hydrauliczne, optymalizacja projektu, techniczne opanowanie instalacji i sieci oraz organizacja ruchu to główne kwestie dla kierowników zakładów przemysłowych. Oferujemy naszym Klientom globalne wsparcie i oferujemy nasze doświadczenie w obsłudze całego cyklu wodnego do ich dyspozycji.
Wsparcie regulacyjne

Poprawa zrównoważonego rozwoju twojej firmy, zarządzanie harmonogramami realizacji i uzyskiwanie pozwoleń

W SUEZ rozumiemy, że firmy muszą zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój swoich działań, dlatego angażujemy się w zapewnianie wszechstronnego wsparcia aż do zapewnienia zatwierdzenia projektu.

 

Nasza wiedza o aktualnych regulacjach, zdolność przewidywania zmian i znajomość procesu pozwoleń umożliwiają nam zapewnianie inteligentnego wsparcia, dostosowanego do specyfiki twojego projektu. Nasze zespoły efektywnie i metodycznie pracują nad zarządzaniem twoimi projektami, przestrzegając terminów oraz standardów ustawowych i środowiskowych. Wspieramy naszych klientów, zapewniając następujące usługi:

 • audyty zgodności regulacyjnej
 • audyty i wsparcie realizacji działań mających na celu zapobieganie i poprawę zarządzania odpadami w celu zredukowania wpływów na środowisko
 • wnioski o rejestrację (ICPE – Obiekty wrażliwe środowiskowo, francuska Ustawa dot. wody)
 • zarządzanie ryzykiem i zagrożeniami
 • modelowanie przepływów ciepła, wybuchów, emisji, zapachów, itd.
 • oceny wpływu (bioróżnorodność, zapachy, woda, zdrowie)
 • dokumenty wymagane przed wycofaniem obiektów z eksploatacji, renowacja zanieczyszczonych lokalizacji

Rozwój lokalizacji

Optymalizacja integracji obiektów z ich otoczeniem zgodnie z kosztami i terminami

Zarządzanie wodą i ściekami, optymalizacja projektów, zarządzanie obiektami i sieciami oraz planowanie przepływu ruchu - to kilka najważniejszych wyzwań stających przed menadżerami obiektów przemysłowych.

SUEZ dysponuje pełnym zakresem umiejętności wymaganych do skutecznej realizacji projektów technicznych w obiektach oraz łączenia ich w zintegrowany sposób zgodnie ze specyfiką każdego z projektów.

 • Projektowanie i tworzenie infrastruktury obiektu
 • Zapewnienie, by drogi dojazdowe były kompatybilne z wymogami obiektu
 • Ułatwianie dostępności lokalizacji
 • Planowanie przepływu ruchu, infrastruktury parkowania i przechowywania
 • Modelowanie i dostosowywania systemów ogrzewania
 • Renowacja zanieczyszczonych lokalizacji
 • Przewidywanie przepływów wody i ścieków
 • Renowacja i regeneracja obiektów (rozbiórka, renowacja, usuwanie azbestu)
 • Integracja projektów z ich otoczeniem

Zarządzanie wodą

Optymalizacja dostaw wody i systemów dystrybucji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody

SUEZ zapewnia swoim klientom przemysłowym znajomość kompletnego cyklu obiegu wody, od pozyskiwania do uwalniania, oraz wiedzę o zarządzaniu ściekami.

W celu zapewnienia i zabezpieczenia wysokiej jakości dostaw wody przy optymalnych kosztach oraz w zgodzie z regulacjami i standardami ochrony środowiska, zapewniamy wsparcie w zakresie:

 • Zaopatrywania obiektów w wysokiej jakości wodę
 • Ochrony i optymalizacji zasobów
 • Modelowania i projektowania sieci
 • Identyfikowania i mapowania istniejących sieci
 • Identyfikowania i wdrażania rozwiązań w zakresie zarządzania wodą burzową
 • Planowania i optymalizacji uzdatniania ścieków z obiektu
 • Przekształcania ścieków w energię lub materiały możliwe do odzyskania

Kontakt
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com