Tylko 2% plastikowych opakowań spożywanych na całym świecie zawiera przetworzone tworzywa sztuczne. SUEZ posiada technologię i know-how do produkcji plastiku z recyklingu, o jakości porównywalnej z oryginalnym tworzywem sztucznym, wykonanym z plastikowych butelek pobranych od konsumentów.
Zagadnienia

Główny problem gospodarczy i środowiskowy 

2
%
udział opakowań wykonanych z plastiku poddanego recyklingowi zużywanego każdego roku na całym świecie 

Źródło: Ellen MacArthur's Fondation

80 do 90
%
Oszczędności energii wynikające z produkcji plastiku z recyklingu zamiast pierwotnego plastiku wykonanego z oleju
Nasze rozwiązania

Comment recycler plus de plastique ? - SUEZ

Credit: SUEZ group

Nasza paleta tworzyw sztucznych 
Materiały opakowaniowe i odpady z tworzyw sztucznych są sortowane u źródła w celu ich przekształcania w nowe materiały spełniające Twoje potrzeby. Odkryj różne rodzaje bardzo wysokiej jakości tworzyw sztucznych, które możemy Ci zapewnić.

PET & HDPE

PVC & LDPE

PP

Nasze referencje

Zaufany partner 

Współpracujemy już z wieloma producentami przemysłowymi, którzy chętnie odkrywają nowe możliwości w ramach tej nowej „gospodarki tworzyw sztucznych".
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com
Read also