Redukcja zużycia wody

Rosnąca globalna populacja powoduje wzrost zużycia wody i jej wody w coraz większej liczbie regionów. Powoduje to pojawienie się nowych wyzwań dla firm, ponieważ są one zobowiązane do mierzenia i redukowania swojego zużycia wody. SUEZ zapewnia klientom zindywidualizowane rozwiązania w zakresie mierzenia swojego wpływu i kontrolowania zużycia.
Ochrona

Ochrona zasobów wody poprzez poprawę jakości produkcji i optymalizację kosztów

Woda słodka stanowi zaledwie niewielki odsetek światowych zasobów wody. Nasze stale rosnące zużycie słodkiej wody prowadzi zatem do wyczerpania zasobów i skłania władze do zwracania większej uwagi na kwestię redukcji zużycia wody w regionach i firmach.

 

Firmy stają zatem przed wyzwaniami technologicznymi związanymi z mierzeniem i obniżaniem zużycia wody i w ten sposób ze zredukowaniem kosztów produkcji. Aby doprowadzić do powstania tej spirali sukcesu, firmy muszą dokonać najlepszych wyborów w zakresie lokalizacji produkcyjnych i procesów, możliwie najdokładniej ocenić zużycie wody przez swój łańcuch dostaw i wybrać najodpowiedniejsze środki transportu swoich towarów i usług.

 

SUEZ pomoże ci w zredukowaniu zużycia wody dzięki zastosowaniu zgodnego z ISO 14046 rozwiązania Waterlily®. Waterlily® umożliwia ci ocenę całkowitego zużycia wody (włączając to związane z zakupami), identyfikuje jego wpływ stosowanie do źródeł wody i typów wpływu na środowisko, wybór najlepszej technologii redukcji oraz rozważenie bardziej oszczędnego w zakresie zużycia wody sprzętu i infrastruktury. 

Pomiary

Oferujemy ci wsparcie i zapewniamy efektywne rozwiązanie umożliwiające redukcję zużycia wody

Opracowana przez SUEZ metoda Waterlily® pozwala ci mierzyć zużycie wody na każdym etapie jej cyklu życia i ocenić wpływ na środowisko.

Przeprowadzenie wszechstronnego mapowania przepływów wody w twojej firmie w celu zmierzenia:

 • Wody zużytej i zanieczyszczonej w procesach produkcji
 • Całkowitej ilości wody włączonej do produktów końcowych
 • Wody zużytej na zaspokojenie innych wymogów twojej firmy
 • Rozbicie zużycia wody w podziale na typy wpływu na ludzkie zdrowie, ekosystemy, zasoby
 • Rozbicie w podziale na typ źródła: bezpośrednie (np. zużycie podczas produkcji) i pośrednie (np. woda wykorzystana do produkcji energii)

Ocena zużycia wody w twoim łańcuchu dostaw z wykorzystaniem następujących danych:

 • zużyte surowce (produkcja i transport)
 • zużyta energia
 • zewnętrzne towary i usługi potrzebne w procesie produkcji

Waterlily® wykorzystuje metody charakteryzacji opracowane przez niektórych spośród najważniejszych naukowców i grup naukowców w obszarze oceny zużycia wody.


Wybór

Projektowanie i wybór wydajnej pod względem zużycia wody infrastruktury i technologii

Wykorzystując zoptymalizowaną ocenę cyklu życia, SUEZ może pomóc ci w udoskonaleniu ekoprojektu twojej infrastruktury i sprzętu.

Umożliwiając ci przestudiowanie różnych scenariuszy, podejście Waterlily® pozwala ci:

 • Porównać wydajność kilku różnych technologii redukcji zużycia wody
 • Ocenić zużycie wody w trzech różnych scenariuszach obróbki i wykorzystania uzdatnionej wody
 • Uzyskać diagnozę eksperta i sugestie rozwiązań poprawiających twoją wydajność i strategię w zakresie wody
 • Ustalić ambitne, wysokiej jakości cele

Komunikacja

Komunikacja dotycząca twoich zobowiązań do ochrony zasobów wody

Metoda Waterlily® zapewnia jeden wskaźnik, zgodny z normą ISO 14046 w zakresie wiarygodnego i precyzyjnego komunikowania interesariuszom twoich zobowiązań do redukcji zużycia wody.

Rozwiązanie Waterlily®zostało wskazane w Raporcie Technicznym ISO TR 14073 jako dobry przykład stosowania normy ISO 14046. Norma ISO 14046:2014 Zarządzanie środowiskowe -- Ślad wodny -- Zasady, wymagania i wytyczne zapewnia międzynarodowe ramy dla oceny śladu wodnego. Jest ona oparta na Ocenie cyklu życia (LCA) pod kątem związanych z wodą wpływów na środowisko i bierze pod uwagę czasową i geograficzną specyfikę każdego przypadku.

Cele tej normy są trojakie:

 • Zachęcanie do wszechstronnego mapowania przepływów wody w ramach odpowiedniego zakresu, w celu optymalizacji zarządzania wodą i poprawy strategii wodnej
 • Zapewnianie technicznych środków oceny wpływów środowiskowych związanych z wodą, z myślą o zidentyfikowaniu możliwych działań mających na celu zredukowanie tych wpływów
 • Zapewnianie wiarygodnych z naukowego punktu widzenia informacji, które można wykorzystać do raportowania środowiskowego oraz łatwej i efektywnej komunikacji polityk zarządzania wodą.
Kontakt
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com