Rekonwersja lokalizacji przemysłowych

Wszelkie projekty rekonwersji lokalizacji przemysłowych wymagają diagnozowania i prac przygotowawczych przez rozpoczęciem rozbiórki i oczyszczania.
Przygotowanie

Określenie strategii przygotowawczej w celu zapewnienia kontroli kosztów i terminów

Suez identyfikuje najlepszą strategię rozbiórki i oczyszczania w oparciu o założone przeznaczenie obiektu, czy ma on być przeznaczony do użytku przemysłowego, czy publicznego. Jest to kluczowa faza w każdym udanym projekcie rekonwersji.

 • Definiowanie strategii: analiza potrzeb, opcje rekonwersji lokalizacji, strategia optymalizacji zarządzania zasobami, plan działania w zakresie transformacji lokalizacji, strategia przeniesienia własności nieruchomości
 • Przygotowanie lokalizacji: zapewnienie, aby działania prowadzone w lokalizacji i w jej otoczeniu były bezpieczne, plan zarządzania interfejsem, ustanowienie dostępu do lokalizacji, zaplanowanie odłączenia wody i energii elektrycznej, zrozumienie wszystkich odpowiednich regulacji
 • Przeprowadzenie diagnozy technicznej: analiza strukturalna, azbest, odpady, ołów i testy gleby
 • Projekt i opracowanie procesu rozbiórki: organizacja lokalizacji i stworzenie harmonogramu projektu, planowanie usuwania azbestu, planowanie rozbiórki, inżynieria budownictwa, planowanie oczyszczania, wybór procesów usuwania azbestu i oczyszczania
 • Zapewnienie zarządzania projektem: zarządzanie regulacyjne i administracyjne: monitorowanie, upoważnienia (upoważnienia i licencje na rekonwersję), określenie metod operacyjnych, analiza i zarządzanie wpływem prac na środowisko w lokalizacji, zaangażowanie interesariuszy, informacje/komunikacja w fazie realizacji prac
Rozbiórka

Przeprowadzenie rozbiórki

Po fazie wstępnej można przystąpić do prac rozbiórkowych. SUEZ zapewnia usunięcie zanieczyszczeń i optymalizuje odzyskiwanie w najlepszej cenie:

 • Przygotowanie do rozbiórki
 • Przeprowadzenie niezbędnych prac: czyszczenie i przemysłowa dekontaminacja, usuwanie i przechowywanie azbestu, demontaż fabryki, projekt i opracowanie rozbiórki, zarządzanie i optymalizacja rozbiórki
 • Zarządzanie odpadami: zarządzanie logistyką odpadów niebezpiecznych, sortowanie, zbiórka i obróbka odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, czysty transport
 • Poprawa wydajności operacyjnej: zaangażowanie interesariuszy, cyfrowe śledzenie strumieni odpadów, logistyka zwrotów
 • Maksymalizacja wartości aktywów: recykling metalu, recykling szkła, sprzedaż surowców wtórnych
Dekontaminacja

Przygotowanie do odnowienia lokalizacji i odzyskiwanie aktywów

Faza dekontaminacji jest niezbędną częścią rekonwersji lokalizacji przemysłowych. SUEZ gwarantuje całkowitą dekontaminację lokalizacji w ramach przygotowania jej do przyszłego wykorzystania.

 • Przeprowadzenie analizy dekontaminacji
 • Dekontaminacja gleby: działania prowadzone na miejscu, in situ oraz poza lokalizacją
 • Zapewnienie dekontaminacji PCB
 • Zapewnianie usuwania niewybuchów i niewypałów (UXO)
 • Dekontaminacja zwierciadła wód: dekontaminacja zwierciadła wód poprzez oczyszczanie studni
 • Odzyskiwanie odpadów i gleby: odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych, odzyskiwanie oczyszczonej gleby, ponowne wykorzystanie energii
 • Zapewnienie zaangażowania interesariuszy
Nasze referencje

Oni nam zaufali

Blisko współpracujemy z naszymi klientami, by wspólnie określać najlepsze rozwiązania.
Kontakt
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com