Skip to main content

Obróbka i utylizacja odpadów

Charakterystyka niektórych typów odpadów oznacza, że nie nadają się one do recyklingu. Aby bezpiecznie przechowywać takie resztkowe odpady, SUEZ opracował zaawansowane przemysłowe know-how. Projektujemy i obsługujemy obiekty służące do przechowywania resztkowych odpadów niebezpiecznych i niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, zapewniające zarządzanie nimi w sposób przyjazny dla środowiska.

Bezpieczne przechowywanie

Gwarantowane bezpieczne przechowywanie odpadów resztkowych

Odzyskiwanie odpadów

Odzyskiwanie odpadów resztkowych, by zredukować twoje koszty i chronić środowisko

Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: contact.industry@suez.com
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA