Skip to main content

Recykling i odzysk

Sortowanie, recykling i odzysk odpadów wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności dostosowania technologii do wyzwań związanych z materiałami oraz stanem w przypadku ponownego wykorzystania. SUEZ zajmuje się wieloma typami odpadów, wykorzystując podejście oparte na cięciu kosztów, mające na celu oszczędzanie zasobów i redukcję wpływu na środowisko.

Odzysk

Odzysk odpadów jako materiałów wtórnych

Oferujemy wszelkie typy odzysku

Jesteśmy ekspertami w zakresie różnych metod odzysku odpadów, dostosowanych do twoich ograniczeń i wyzwań środowiskowych:

  • Specjalnie zaprojektowane rozwiązania i oszczędności dzięki recyklingowi materiałów w energię albo w formie biologicznej lub organicznej.
  • Centra sortowania i platformy odzysku odpadów. Zaawansowana technologia oznacza, że możemy przetwarzać szeroki zakres różnych strumieni niebezpiecznych i zwykłych odpadów: bioodpady, papier/karton, tworzywa sztuczne, drewno, metale żelazne/nieżelazne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, rozpuszczalniki, olej, zakaźne odpady medyczne, itd.
  • Znajomość wyspecjalizowanych kanałów w końcowej części procesu i sieci sprzedaży odzyskanych odpadów.
Produkcja

Dostarczanie wysokiej jakości surowców wtórnych

Optymalizacja zbiórki odpadów

Opracowujemy efektywne techniczne rozwiązania w zakresie zbiórki i sortowania, gwarantujące wysoką jakość wytwarzanych surowców wtórnych:

  • Wysokiej jakości surowce uzyskane w wyniku sortowania mechanicznego i biologicznego, które zapewnia oddzielenie i przygotowanie materiałów możliwych do odzyskania.
  • Przekształcone surowce, z możliwością śledzenia zapewniona przez nasze kroki i procesy śledzenia odpadów, gwarantujące najwyższej jakości surowce wtórne.

Rozwijanie partnerstw i dostosowanych strategii technicznych

Udostępniamy innowacyjne rozwiązania przetestowane zarówno w naszych laboratoriach, jak i w terenie, starannie dostosowane do wyzwań w twoim zakładzie i kanale produkcji:

  • Wspólne konstruowanie dostosowanych rozwiązań wraz z firmami przemysłowymi w celu poprawy wydajności recyklingowanych tworzyw sztucznych, np. PLAST’lab®, laboratorium specjalizującym się w materiałach z tworzyw sztucznych
  • Stałe paliwa wtórne (SRF) pochodzące z sortowania, mielenia i rafinacji ciężkich w obróbce odpadów na potrzeby przekształcana odpadów w energię. SUEZ obsługuje zakłady specjalizujące się w tym obszarze, szczególnie w sektorze produkcji cementu.
Przekształcanie

Tworzenie energii odnawialnej z odpadów i redukcja wpływu na środowisko

Energia z odpadów niebezpiecznych i zwykłych

Oferujemy nowe źródła energii odnawialnej w formie spalania odpadów w zakładach przekształcających odpady w energię:

  • Energia elektryczna i/lub ciepło generowane podczas spalania odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz zwykłych odpadów przemysłowych można wykorzystać do zasilania miejskich sieci ogrzewania
  • Para produkowana podczas spalania odpadów niebezpiecznych w specjalnych kominach w zakładach chemicznych może zostać z powrotem wprowadzona bezpośrednio do procesu przemysłowego

Energia z bioodpadów

Odzyskujemy metan zawarty w biogazie w naszych obiektach magazynowych lub w jednostkach sortowania mechanicznego i biologicznego. Energia może być następnie odzyskiwana w postaci ciepła, elektryczności lub paliwa.

Redukcja śladu węglowego

Zastępowanie lokalną energią odnawialną paliwa kopalne, odzyskiwanie popiołu dennego ze spalania i odzyskiwanie i uzdatnianie gazów kominowych wygenerowanych podczas spalania odpadów przyczynia się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji wpływu na środowisko.
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: contact.industry@suez.com
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA