Recykling i odzysk

Sortowanie, recykling i odzysk odpadów wymagają specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności dostosowania technologii do wyzwań związanych z rodzajem odpadów i surowców przekazywanych do ponownego wykorzystania. SUEZ zajmuje się wieloma typami odpadów, wykorzystując podejście oparte na optymalizacji kosztów, a mające na celu oszczędzanie zasobów i redukcję wpływu na środowisko.
Odzysk

Odzysk odpadów jako materiałów wtórnych

Oferujemy wszelkie typy odzysku

Jesteśmy ekspertami w zakresie różnych metod odzysku odpadów, dostosowanych do twoich potrzeb i wyzwań środowiskowych:
  • Specjalnie zaprojektowane rozwiązania i oszczędności dzięki odzyskowi energetycznemu, biologicznemu i organicznemu.
  • Centra sortowania i platformy odzysku odpadów. Zaawansowana technologia oznacza, że możemy przetwarzać szeroki zakres różnych strumieni odpadów (obojętnych i niebezpiecznych): bioodpady, papier/karton, tworzywa sztuczne, drewno, metale żelazne/nieżelazne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, rozpuszczalniki, olej, zakaźne odpady medyczne, itd.
  • Znajomość wyspecjalizowanych kanałów sieci sprzedaży odzyskanych odpadów.
Produkcja

Dostarczanie wysokiej jakości surowców wtórnych

Optymalizacja zbiórki odpadów

Opracowujemy efektywne techniczne rozwiązania w zakresie zbiórki i sortowania, gwarantujące wysoką jakość wytwarzanych surowców wtórnych:

  • Wysokiej jakości surowce uzyskane w wyniku sortowania mechanicznego i biologicznego, które zapewnia oddzielenie i przygotowanie materiałów do odzysku.
  • Procesy śledzenia odpadów gwarantujące najwyższej jakości surowce wtórne.

Rozwijanie partnerstw i dostosowanych strategii technicznych

Udostępniamy innowacyjne rozwiązania przetestowane zarówno w naszych laboratoriach, jak i w terenie, starannie dostosowane do wyzwań w twoim zakładzie i kanale produkcji:

  • Wspólne opracowywanie rozwiązań wraz z firmami przemysłowymi w celu poprawy wydajności recyklingu tworzyw sztucznych, np. PLAST’lab®, laboratorium specjalizującym się w materiałach z tworzyw sztucznych
  • Stałe paliwa wtórne (SRF) pochodzące z sortowania, mielenia i rafinacji ciężkich w obróbce odpadów na potrzeby przekształcana odpadów w energię. SUEZ obsługuje zakłady specjalizujące się w tym obszarze, szczególnie w sektorze produkcji cementu.
Przekształcanie

Tworzenie energii odnawialnej z odpadów i redukcja wpływu na środowisko

Energia z odpadów niebezpiecznych i obojętnych

Oferujemy nowe źródła energii odnawialnej poprzez spalanie odpadów w zakładach przekształcających odpady  w energię:

  • Energię elektryczną i/lub ciepło generowane podczas spalania odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz zwykłych odpadów przemysłowych można wykorzystać do zasilania miejskich sieci ciepłowniczych.
  • Para produkowana podczas spalania odpadów niebezpiecznych w specjalnych kominach w zakładach chemicznych może zostać z powrotem wprowadzona bezpośrednio do procesu przemysłowego

Energia z bioodpadów

W naszych obiektach magazynowych lub instalacjach MBP odzyskujemy metan zawarty w biogazie Energia może być następnie odzyskiwana w postaci ciepła, elektryczności lub paliwa.

Redukcja śladu węglowego

Zastępowanie zużycia paliw kopalnych lokalną energią odnawialną, odzyskiwanie popiołu dennego ze spalania i odzyskiwanie i uzdatnianie gazów kominowych wygenerowanych podczas spalania odpadów, przyczyniają się do zredukowania emisji CO2 oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko.
Skontaktuj się z nami
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com