Zarządzanie siecią wodną

Redukując ryzyka związane z awariami systemu wodnego oraz wykrywanie wycieków powodujących zwiększone zużycie wody i wzrost rachunków za energię, firmy są w stanie zredukować koszty operacyjne swoich zakładów. SUEZ oferuje menadżerom zakładów długoterminowe usługi konsultacyjne i szybki czas reakcji w przypadku prac konserwacyjnych wykonywanych w lokalizacji.
Zarządzane sieciami

Ochrona systemu twojej sieci

Dobre zarządzanie siecią wiąże się z przewidywaniem ryzyk awarii oraz ich wpływu, redukowaniem zużycia energii przez system oraz kontrolowanie twoich kosztów operacyjnych i wydatków na inwestycje.
Postępowanie z wyciekami 

Kontrolowanie zużycia wody i energii oraz redukowanie zagrożeń dla zdrowia

Pracując nad eliminowaniem wycieków, możemy ograniczyć koszty operacyjne i chronić dostawy wody, jak również kontrolować ryzyka związane ze zdrowiem, ochroną środowiska oraz regulacjami przemysłowymi
Innowacje

Czyszczenie rur za pomocą lodu

Producenci przemysłowi muszą utrzymywać swoje sieci (ścieki, odpływy, olej, gaz, itd.) w czystości. Chcą jednak również ograniczyć wpływy środowiskowe wykorzystania środków chemicznych lub dużych ilości wody.  Dzięki technologii ice pigging SUEZ oferuje innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące lód do czyszczenia rur.
Ice Pigging-SUEZ

„Poprzez Ice Pigging oferujemy naszym klientom przemysłowym rozwiązanie pozwalające im prosto i wydajnie oczyszczać systemy wodne.”

Carlos Campos,Dyrektor Operacyjny SUEZ Advanced Solutions Factories

Champ obligatoire

Czyszczenie rur za pomocą zaledwie kilku litrów lodu

Normalnie utrzymanie rur w lokalizacji przemysłowej w czystości wymaga setek litrów wody. Jednak technologia ice pigging zużywa zaledwie kilka litrów lodu. Ta nowa technologia wykorzystuje naturalne właściwości ścierne lodu w celu usuwania z rur osadów i innych obcych substancji, takich jak w szczególności skrystalizowane sole i biofilmy. Jest to również rozwiązanie szybkie i ekonomiczne. Na przykład w brytyjskim zakładzie produkującym jogurty ice pigging umożliwił odzyskanie ponad 75% produktu o wartości dodanej, który osadził się w rurach. Udało się również znacząco zredukować zużycie chemikaliów. Ice Pigging zdobył w 2016 roku nagrodę World Food Innovation Award w kategorii Najlepsza technologia produkcji/przetwarzania.

Więcej informacji:

Zobacz wideo
Kontakt
Picto suez souris

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: kontakt@suez.com