Województwo zachodniopomorskie

Gmina Miasto Szczecin

WAŻNA INFORMACJA

Częstotliwość odbioru odpadów gabarytowych z zabudowy jednorodzinnej lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy to cztery razy w roku w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady.


Przypominamy również, że w dniu wywozu odpadów wszelkie pomieszczenia w których powyższe są gromadzone (wsypy, parawny, zagrody, wjazdy itp.) muszą być otwarte. W przeciwnym razie odbiór nie będzie zrealizowany.

Gmina Kołbaskowo

Harmonogramy wywozów

Harmonogram aktualizowany jest na bieżąco, w miarę spływu deklaracji.

Prosimy o systematyczne weryfikowanie optymalizowanych harmonogramów wywozów (dni wywozu).

WAŻNA INFORMACJA

Przypominamy również, że w dniu wywozu odpadów wszelkie pomieszczenia w których powyższe są gromadzone (wsypy, parawny, zagrody, wjazdy itp.) muszą być otwarte. W przeciwnym razie odbiór nie będzie zrealizowany.