Skip to main content

Zaangażowanie SUEZ w lokalne terytoria przybiera wiele różnych postaci i obecnie zapewnia dwie formy innowacji, zarówno w kategoriach technicznych, jak i umownych. SUEZ wspiera miasto i władze miejskie w kwestiach rozwoju miejskiego i atrakcyjności miast, również poprzez nowe modele zarządzania.

Water resources management

Gdy inteligentna woda nie zna granic

Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwanie związane z zasobami wody bez radykalnej zmiany zarządzania takimi zasobami. Potrzeba ta jest jeszcze bardziej paląca w krajach, których rezerwy są ograniczone i podlegają dużemu obciążeniu demograficznemu.

banner-01

Usprawnienie gospodarki odpadami

SUEZ coraz częściej korzysta z nowych technologii, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów w sektorze recyklingu i odzysku odpadów ...

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA