Zaangażowanie SUEZ we współpracę z lokalnymi samorządami przybiera wiele różnych postaci.  Obecnie zapewniamy efektywne innowacje, zarówno w kategorii rozwiązań technicznych, jak i formy zawieranych umów. SUEZ wspiera miasta i władze miejskie poprzez nowe kompleksowe modele zarządzania.

Water resources management

Gdy inteligentna woda nie zna granic

Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwanie związane z zasobami wody bez radykalnej zmiany zarządzania takimi zasobami. Potrzeba ta jest jeszcze bardziej paląca w krajach, których rezerwy są ograniczone i podlegają dużemu obciążeniu demograficznemu.

banner-01

Usprawnienie gospodarki odpadami

SUEZ korzysta z najnowszych technologii, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów w sektorze recyklingu i odzysku odpadów  ...