W nieustannie zmieniającym się świecie, w którym zasoby naturalne stają się coraz rzadsze, SUEZ angażuje się w inteligentne i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, przetwarzanie i odzyskiwanie odpadów oraz wspieranie Klientów w reagowaniu na nowe problemy środowiskowe.

Gdy inteligentna woda nie zna granic

Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwanie związane z zasobami wody bez radykalnej zmiany zarządzania takimi zasobami. Potrzeba ta jest jeszcze bardziej paląca w krajach, których rezerwy są ograniczone i podlegają dużemu obciążeniu demograficznemu.

Usprawnienie gospodarki odpadami

SUEZ korzysta z najnowszych technologii, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów w sektorze recyklingu i odzysku odpadów  ...