Istnienie rynku usług zarządzania odpadami wymaga minimalnego poziomu rozwoju ekonomicznego, określenia i zastosowania regulacji środowiskowych; gwarancji określonego stopnia stabilności umownej oraz publicznej świadomości w kwestiach środowiskowych. Podobnie jak w sektorze wody, SUEZ w coraz większym stopniu wykorzystuje nowe technologie, by zaspokoić potrzeby swoich klientów w sektorze recyklingu i odzyskiwania odpadów.
Nasza wiedza

Wspieramy Cię w całym cyklu zarządzania odpadami

Od inżynierii środowiskowej do zarządzania obiektami, zapewniamy naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji projektów.