Systemy diagnozowania i optymalizacji, opracowanie i planowanie dostosowanych rozwiązań, projektowanie i budowanie zrównoważonego rozwoju i kontrolowanie wydajności obiektów... Nasza wiedza umożliwia nam projektowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania odpadami oraz wykorzystywanie możliwości odzysku w danym regionie geograficznym.
Twoje wyzwania

Jak redukować, recyklingować i odzyskiwać większą ilość odpadów

Mniejsze i większe miasta muszą radzić sobie z coraz większymi ilościami śmieci z gospodarstw domowych, które trzeba przetworzyć, oraz z coraz surowszymi regulacjami mającymi na celu zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów. 


Lokalne władze starają się pogodzić wydajność środowiskową i ekonomiczną, jednocześnie przestrzegając coraz surowszych regulacji, oraz przeanalizować nowe sposoby optymalizacji zarządzania odpadami.

70
%
Szacowany wzrost ilości odpadów miejskich na całym świecie do 2050 r.
65
%
Odsetek odpadów miejskich kierowanych do recyklingu w UE do 2030 r.
Źródło: Pakiet dot. gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej
20 do 50
%
Część budżetu przeznaczana przez miasta w krajach rozwijających się na zarządzanie odpadami
Źródło: Bank Światowy
Nasze rozwiązania

Optymalizacja zarządzania odpadami poprzez pomiary, analizę i doradztwo

Zapewniamy wsparcie na każdym kroku, od diagnostyki, przez projekt aż do kontroli. Nasze podejście łączy wydajność środowiskową (zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów), wydajność ekonomiczną (kontrola kosztów, optymalizacja zasobów) i inicjatywy społeczne poprzez działania mające na celu zwiększanie świadomości i oferowanie zachęt dla mieszkańców.

Strategiczne badania ogólnoregionalne

Nasza obecność w całym cyklu odpadów (zbiórka, składowiska, procesy, centra przechowywania) umożliwia nam prowadzenie regionalnych badań i zapewnianie doradztwa:

 • Badania strategiczne w celu redukcji ilości odpadów i optymalizacji ich zarządzania
 • Zbiórka, transfer, sortowanie: instalacja infrastruktury niezbędnej do efektywnego zarządzania przepływami
 • Wdrożenie rozwiązań w zakresie odzyskiwania biologicznego, materiałów i energii (kompostowanie, biogaz, kogeneracja, paliwa alternatywne, recykling, itd.)
 • Zarządzanie przyjaznymi dla środowiska i zgodnymi z regulacjami magazynami odpadów 

Optymalizacja przepływów (zbiórka, transfer, sortowanie)

Pomagamy ci w reorganizacji twoich obiektów, ponieważ efektywne systemy, od zbiórki do obróbki, są niezbędne do prawidłowego zarządzania przepływami.

 • Obiekty dobrowolnego przekazywania, podziemne banki
 • Infrastruktura do zbiórki pneumatycznej
 • Składowiska miejskie i przemysłowe
 • Centra transferowe / doki
 • Centra sortowania
 • Obiekty obróbki mechaniczno-biologicznej

Obserwujemy stale zmieniające się regulacje i przepisy, aby pomóc ci w przygotowaniu dokumentów i wspierać cię podczas załatwiania wszelkich formalności administracyjnych.

 • Miejskie i przemysłowe audyty środowiskowe
 • Badania wpływu / wnioski o pozwolenia

Odzysk biologiczny, materiałowy i energii

•  Projektujemy zdywersyfikowany zakres rozwiązań odzysku, dostosowany do charakteru twoich odpadów
 • Kompostowanie, fermentacja beztlenowa
 • Biogaz
 • Kogeneracja
 • Alternatywne lub odzyskiwane paliwa
 • Recykling 

Oferujemy także doradztwo dotyczące ich wdrożenia

 • Studia wykonalności
 • Wsparcie dla władz dokonujących przekazania do eksploatacji i menadżerów projektów
 • Pomoc w wyborze właściwego procesu
 • Proces i optymalizacja procesu
 • Powiązane badania regulacyjne
 • Monitorowanie i klasyfikacja działań

Przechowywanie odpadów zgodnie z regulacjami

SUEZ pomaga ci w zarządzaniu magazynami odpadów zgodnie z regulacjami i wymogami ochrony środowiska.

 • Identyfikacja i kwalifikacja tworzenia lub rozbudowy magazynów odpadów.
 • Diagnostyka techniczna i środowiskowa miejsc przechowywania: monitorowanie i kontrola produkcji płynnych i gazowych odpadów, kontrole środowiskowe, obróbka odcieków, mapowanie emisji gazu, jakość powietrza (zapach, pył), itd.
 • Badania i wsparcie regulacyjne (DDAE, SUP, PAC, Natura 2000, zaprzestanie działalności, oczyszczanie terenu, itd.);
 • Pomoc operacyjna: prognozy operacyjne, monitorowanie pooperacyjne
 • Zarządzanie projektem: wsparcie wyboru sprawdzonych rozwiązań technicznych i gwarancja odpowiedniego wykonania
 • Rekultywacja terenów dawnych składowisk odpadów

Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym cyklu zarządzania odpadami

Od inżynierii środowiskowej do zarządzania obiektami, zapewniamy ci naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów.