Czyste drogi i budynki użyteczności publicznej sprawiają, że miasto jest bardziej atrakcyjne dla odwiedzających i przyczyniają się do poprawy jego wizerunku na świecie. Czyszczenie nieruchomości i czyszczenie miejskie jest również niezbędne do zapewnienia komfortowego, zdrowego środowiska życia, które jest cenione przez obecnych mieszkańców i może przyciągnąć nowych. SUEZ dostarcza lokalnym władzom dostosowane do ich potrzeb urządzenia higieniczne i serwisowe, umożliwiające utrzymanie w czystości dróg i budynków użyteczności publicznej oraz udoskonalenia systemów kanalizacji.
Twoje wyzwania

Utrzymywanie poziomu czystości i higieny oczekiwanego przez mieszkańców

Lokalne władze i operatorzy pracują na różnych poziomach w celu utrzymania i zwiększenia czystości, poprawy warunków higienicznych i sanitarnych dla lokalnych mieszkańców:

  • czystość i higiena dróg, budynków i sprzętu użytku publicznego;
  • utrzymywanie systemów kanalizacji w dobrym stanie.

 

Zadania te wymagają regularnego serwisowania wszystkich elementów sprzętu użytku publicznego oraz w razie potrzeby operacji awaryjnych.

 

Ponieważ czystość jest problemem wszystkich, lokalne władze starają się zaangażować mieszkańców w utrzymywanie komfortowych, zdrowych warunków życia.  Czasem konieczne jest przeprowadzenie kampanii uświadamiającej w celu wyedukowania społeczeństwa w zakresie właściwych działań i zachowań, które należy przyjąć. 


Nasze rozwiązania

Pomagamy w zapewnieniu komfortowego, zdrowego środowiska życia dla mieszkańców

SUEZ projektuje i wdraża rozwiązania optymalizujące czystość w mieście oraz systemy sanitarne i kanalizacyjne w ścisłej zgodności z obowiązującymi standardami prawnymi. Naszą ambicją jest pomoc w zapewnianiu mieszkańcom bardziej komfortowego, zdrowszego miejsca do życia. W tym celu opracowujemy innowacje w oparciu o technologie cyfrowe i robotyczne, usprawniające diagnozowanie i konserwację, redukujące czas interwencji i ułatwiające operacje awaryjne.
Fontain Tain l'Hermitage

Jak można na co dzień utrzymywać komfortowe środowisko życia?

Nasza oferta obejmuje mycie i czyszczenie dróg, terenów publicznych, parkingów, placów szkolnych itp. Nasze usługi spełniają wymogi środowiskowe dotyczące oczyszczania terenów w pobliżu kanalizacji, rzek i jezior.
Poznaj nasze rozwiązania
Buildings Tain l'Hermitage

Jak zapewnić osiągnięcie czystości sprzętu i budynków użytku publicznego?

Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi rozwiązaniami, aby działać bezpośrednio w sercu Twojego systemu, aby zapewnić diagnozę, zaplanować operacje lub przeprowadzić prace rehabilitacyjne. Oferujemy również codzienną konserwację budynków użyteczności publicznej.
Poznaj nasze rozwiązania
Selective sorting

Jak nawiązać współpracę i zaangażować lokalnych mieszkańców?


Prowadzimy kampanie informacyjne, aby kształcić ludzi w ekologicznych postawach czystości miejskiej.
Poznaj nasze rozwiązania
Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym cyklu zarządzania odpadami

Od inżynierii środowiskowej do zarządzania obiektami, zapewniamy ci naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów.