Jak zapewnić osiągnięcie czystości sprzętu i budynków użytku publicznego?

Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi rozwiązaniami, aby zapewnić diagnozę, zaplanować operacje lub przeprowadzić prace rehabilitacyjne. Oferujemy także codzienną konserwację budynków użyteczności publicznej i świadczymy usługi ratunkowe 24/7.

Poprzez regularne serwisowanie systemów i przeprowadzanie interwencji awaryjnych

Posiadamy wszelkie niezbędne technologie, by dotrzeć do centrum twoich systemów w celu postawienia diagnozy, zaplanowania operacji i przeprowadzenia prac naprawczych. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, zdalnie diagnozujemy instalacje w celu wykrycia i zlokalizowania nieprawidłowości, wykorzystując szeroki zakres nowoczesnego sprzętu i procedur. 

Nasze wypróbowane i przetestowane technologie umożliwiają funkcjonowanie oraz holistyczne monitorowanie rurociągów: 

  • Diagnozujemy sieci za pomocą kamer wyposażonych w laser lub sonar, zmotoryzowanych wózków wideo i wielokierunkowych robotów. Przenośna jednostka telewizyjna umożliwia eksplorowanie całej sieci w najdrobniejszych szczegółach, nawet w obszarach, do których zespoły nie mają dostępu.
  • Przeprowadzamy rutynową konserwację twoich sieci, odblokowujemy i czyścimy rury. 

Zapewnienie czystości publicznego sprzętu i budynków

SUEZ oferuje usługi doradcze, diagnozę i codzienną konserwację publicznych budynków i sprzętu. Dbamy o:

  • zapewnienie dobrego stanu higieny we wszystkich częściach obiektów (piwnice, parkingi, obszary usuwania śmieci, wyciągi kuchenne, itd.
  • dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację.

Dbamy o nieruchomości długoterminowo

Aby chronić nieruchomości, SUEZ zapewnia elastyczne specjalistyczne rozwiązania w zakresie: 

  • długoterminowego utrzymania obiektów i ochrony nieruchomości;
  • na bieżąco informujemy personel za pośrednictwem portalu wymiany informacji w zakresie zarządzania interwencyjnego;
  • ustalania harmonogramu operacji stosownie do potrzeb.

Zapewnianie obsługi awaryjnej 24/7

Interwencja awaryjna może być konieczna z powodu nieprzewidzianego incydentu lub czynu zabronionego. Nasze zespoły są przeszkolone w zakresie świadczenia usług takich jak: odblokowywanie odpływów, kontrola zanieczyszczenia, usuwanie odpadów niebezpiecznych i składowanych w miejscach niedozwolonych, itd.