Jak nawiązać współpracę i zaangażować lokalnych mieszkańców?

Prowadzimy kampanie informacyjne, w celu edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Organizacja kampanii budowania świadomości, aby edukować ludzi w zakresie ekologicznych postaw sprzyjających czystości w mieście

Mimo że czyste miasto jest wspólnym dobrem, lokalne władze doskonale wiedzą, ze mieszkańcy nie zawsze zachowują się tak, jak powinni. Dlatego właśnie kampanie i działania promocyjne zachęcające ludzi do szanowania otoczenia, w którym żyją, mogą być korzystne. 

 

Nasze zespoły mogą pomóc ci w organizacji kampanii budowania świadomości, aby edukować ludzi w zakresie ekologicznych postaw sprzyjających czystości w mieście, podczas lokalnych wydarzeń (targi, festiwale, itp.)

 

Zapewniamy także aplikacje i usługi cyfrowe umożliwiające mieszkańcom zamawianie pojemników na odpady oraz zgłaszanie sytuacji wymagających szybkiego działania, takich jak znalezienie nielegalnych wysypisk odpadów. 


Nasze referencje