Jak można na co dzień utrzymywać komfortowe środowisko życia?

Nasza oferta obejmuje mycie i czyszczenie dróg, terenów publicznych, parkingów, placów szkolnych itp. Nasze usługi spełniają wymogi środowiskowe dotyczące oczyszczania terenów w pobliżu kanalizacji, rzek lub jezior, a także kontroli chwastów, które przeprowadzamy przy użyciu całkowicie ekologicznego, procesu bez pestycydów.

Prowadzenie operacji przywracania i poprawy czystości w obszarach publicznych

SUEZ oferuje pełny zakres rozwiązań nakierowanych na konkretne wyzwania w każdym mieście i dzielnicy. Nasz zakres rozwiązań obejmuje:

  • Mycie i czyszczenie dróg, obszarów publicznych, parkingów, podwórek szkolnych, itd. 
  • Zarządzanie odpadami zielonymi pochodzącymi z utrzymania parków i ekologicznej kontroli chwastów 
  • Czyszczenie i konserwowanie powierzchnii, mycie małej architektury miejskiej, czyszczenie pomników, usuwanie graffiti  
  • Przeprowadzanie prac okazjonalnych i sezonowych, takich jak usuwanie opadłych liści i piaskowanie dróg w zimie  
  • Prowadzenie operacji w sytuacjach awaryjnych: odblokowywanie odpływów, dekontaminacja, usuwanie odpadów niebezpiecznych i wyrzuconych w miejscach niedozwolonych, itd.

Podstawą wszystkich oferowanych przez nas usług są innowacje. Posiadamy innowacyjny sprzęt gwarantujący efektywne czyszczenie miejskie i utrzymywanie zakłóceń wizualnych i dźwiękowych na minimalnym poziomie: 

  • Elektryczne zamiatarki i pojazdy myjące ulice;
  • Systemy GPS umożliwiające śledzenie usług w czasie rzeczywistym i rejestrowanie zdarzeń i incydentów wykrytych w terenie przez nasze zespoły.

Dostosowanie się do ograniczeń środowiskowych

Usługi oferowane przez SUEZ spełniają zobowiązania środowiskowe lokalnych władz w zakresie postępowania z obszarami w pobliżu odpływów, rzek lub jezior oraz w zakresie kontroli chwastów, którą realizujemy z wykorzystaniem całkowicie ekologicznych, wolnych od pestycydów procesów.