Przekształć swoje odpady w wysokiej jakości surowce wtórne

Doświadczenie SUEZ w zakresie recyklingu oznacza, że proces obejmuje wydajne kanały wewnętrzne zakładów recyklingu, a także bezpieczne, wykwalifikowane kanały zewnętrzne. Nawiązujemy również współpracę z firmami recyklingowymi, aby dostarczać wysokiej jakości surowce wtórne, które spełniają rosnące wymagania rynku.

Odzyskiwanie tworzyw sztucznych

W ciągu ostatnich 50 lat zużycie tworzyw sztucznych wzrosło dwudziestokrotnie, a niektóre produkty zawierają ponad 50 różnych  żywic syntetycznych. Ich recykling stanowi zatem duże wyzwanie techniczne. 

Jako kluczowy gracz w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych, SUEZ jest ekspertem w zakresie wszelkich technik recyklingu tworzyw sztucznych, obejmujących butelki, pojemniki, folie, techniczne tworzywa sztuczne dla przemysłu itp., a nawet najbardziej złożonych technik wymaganych do recyklingu tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością

Nasze rozwiązania obejmują cały łańcuch wartości i umożliwiają produkcję surowców wtórnych spełniających wymogi najwyższych standardów:

Gromadzenie i sortowanie: odpady są gromadzone w wykorzystaniem odpowiednich pojemników, a następnie dokładnie sortowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik (rozdzielenie tworzyw o dużej gęstości, barwionych lub przezroczystych) w celu odzyskania wysokiej jakości recyklingowanych surowców.
 
Odzyskiwanie: za pomocą technik mielenia, szatkowania i mikronizacji, odpady z tworzyw sztucznych są przekształcane w granulat lub proszek, który można bezpośrednio wykorzystać w produkcji przemysłowej. Produkty te są pakowane i kierowane do kanałów, które zapewnią im drugie życie.

Przetwarzanie bioodpadów na kompost

Złożone z odpadów kuchennych, roślinnych, liści, papieru i kartonu, bioodpady to biodegradowalne odpady generowane przez wielu graczy ekonomicznych w regionie: mieszkańców, supermarkety i sklepy detaliczne, dostawców żywności i napojów, rolnictwo. Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne (MBT) jest wykorzystywane do oddzielania frakcji odpadów podlegającej fermentacji. Uzyskana materia jest następnie kompostowana, przekształcając organiczne odpady w humus, który można wykorzystywać do nawożenia gleby i ogrodów. Bioodpady oferują wiele korzyści, między innymi mają duży wkład w redukcję wykorzystania nawozów chemicznych.

Odzyskiwanie szkła

Główną zaletą szkła jest to, że można je w pełni i w nieskończoność poddawać recyklingowi bez straty jakości.  

Nasza wiedza w zakresie recyklingu wszelkich typów szkła umożliwia nam dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań dla firm przemysłowych, a jakość recyklingowanego szkła sprawia, że nadaje się ono do bezpośredniego wykorzystania. Wykorzystujemy jedyną zautomatyzowaną technologię optycznego sortowania na świecie, która jest w stanie posortować szkło na cztery różne kolory: bezbarwne, zielone, pomarańczowe i brązowe. Inne kanały recyklingu rozbudowują swoje działania o operacje rozkruszania i przesiewania w celu uzyskania szklanego proszku przeznaczonego do wykorzystania w różnych zastosowaniach (farby, materiały, płytki, dachówki) lub do tworzenia nowych materiałów (izolacja ze szkła piankowego lub kuleczki szkła ekspandowanego itp.).

Odzyskiwanie drewna i palet

Odpady drewna są generowane w ramach wszystkich działań w przemyśle drzewnym, od operacji leśniczych do produkcji materiałów opakowaniowych takich jak palety.

Drewno niezawierające żadnych produktów chemicznych może być spalane w prywatnych lub komunalnych kotłowniach. Nienadające się do ponownego wykorzystania palety są rozbijane w celu uzyskania wiórów, które można wykorzystać do produkcji płyt wiórowych lub granulatu wykorzystywanego w systemach grzewczych. Palety nadające się do ponownego wykorzystania są naprawiane  przywracane do eksploatacji.

Oferujemy szeroki zakres produktów:

  • Przekształcanie odpadów drewnianych w energię: wióry drzewne są wykorzystywane do zasilania kotłowni na biomasę, obsługiwanych przez lokalne władze lub firmy w sektorze przemysłowym.
  • Odzyskiwanie materiału z drewna procesowego: wióry drzewne i trociny wykorzystuje się do wytwarzania nowych produktów, takich jak panele ścienne, panele meblowe, struktury budowlane, itp.
  • Biologiczne odzyskiwanie drewna w agronomii: wióry, świeża nieoczyszczona kora, kompostowana kora i pnie drzew są recyklingowane jako kompost wykorzystywany w rolnictwie, ogrodnictwie i uprawie warzyw
  • Ponowne wykorzystanie palet: surowe odpady z palet są dostarczane do recyklingu  jako homogenat, bez zanieczyszczeń lub metalu. Można je wykorzystać do produkcji płyt wiórowych lub zasilania kotłowni opalanych drewnem itp.

Recykling papieru i kartonu

Odpady papierowe i kartonowe obejmują kartonowe opakowania od największych producentów (detalicznych, aptek, firm z sektora przemysłowego), dokumenty biurowe i opakowania uzyskane wskutek selektywnej zbiórki z gospodarstw domowych i od konsumentów biznesowych. Dostarczamy usługi w całym łańcuchu wartości: na etapie zbiórki, sortowania, odzysku materiałów i marketingu. Zaopatrujemy producentów kartonu i papieru, aby wytwarzać wiele typów produktów: masę papierniczą na gazety, do drukowania, papier biurowy, itd.

Recykling metali żelaznych i nieżelaznych

Źródła metali żelaznych i nieżelaznych pochodzą głównie z sektora wyburzania, odpadów produkcyjnych oraz demontażu złożonych produktów wycofywanych z eksploatacji (samochody, samoloty, łodzie, itd.),

Po przeanalizowaniu ich składników w celu wykrycia miedzi, stali, aluminium, stali nierdzewnej itp. są one zgniatane, mielone, cięte lub rozdrabniane i dzielone, a następnie przesyłane do stalowni, rafinerii i odlewni jako surowce wtórne.

Nasze referencje