Jak sprzedawać surowce?

Dzięki bogatemu doświadczeniu w charakteryzowaniu materiałów, handlu i sprzedaży, możemy skierować surowce do odpowiednich kanałów sprzedaży. Posiadamy również międzynarodowe zdolności logistyczne w zakresie sprzedaży i transportu materiałów na całym świecie.

O produkcji do identyfikacji sposobów wykorzystania

Surowce wtórne są sprzedawane jako towary na rynkach lokalnych, krajowych, europejskich, a nawet międzynarodowych. 

 

Zarządzamy wszystkimi fazami produkcji, aż do sprzedaży nowych materiałów:

  • Produkcja i kwalifikacja wysokiej jakości materiałów, odpowiadających wymogom użytkowników przemysłowych.
  • Identyfikacja sposobów wykorzystania i kierowanie materiałów do właściwych kanałów
  • Zarządzanie sprzedażą i relacjami z kupującymi, nadzór nad wszystkimi aspektami regulacyjnymi, finansowymi, technicznymi i logistycznymi.
  • Możliwość śledzenia wszystkich strumieni poprzez raportowanie na dedykowanej, stale dostępnej platformy sieciowej dla lokalnych władz.

SUEZ Trading, jednostka poświęcona sprzedawaniu surowców z recyklingu

Aby wspierać lokalne władze i naszych klientów biznesowych, założyliśmy SUEZ Trading, dedykowaną jednostkę kierowaną przez zespół 40 ekspertów, specjalizujących się w sprzedaży surowców z recyklingu.

Nadzorujemy wszystkie aspekty regulacyjne, finansowe, techniczne i logistyczne dotyczące materiałów gromadzonych, sortowanych i pakowanych przez centra sortowania SUEZ lub innych operatorów. 


Organix: pierwszy cyfrowy rynek odpadów organicznych we Francji

We Francji uruchomiliśmy Organix®, pierwszą cyfrową platformę rynkową dla odpadów organicznych. Lokalne władze we Francji mogą korzystać z tej platformy w celu oferowania organicznych odpadów wytwarzanych przez ich stołówki szkolne operatorom urządzeń metanizacyjnych, którzy przetwarzają odpady w energię. Dbamy o logistykę i transport, a transakcje można łatwo i bezpiecznie.

Nasze referencje