Skip to main content

Jak mogę zmienić odpady w lokalne źródło odnawialnej energii?

Poprzez nasze obiekty do przerabiania odpadow na energie, dostarczamy energię lokalnym władzom i firmom przemysłowym, a także tworzymy lokalny cykl regeneracji.

Produkcja energii elektrycznej, ciepła lub pary

Przekształcamy odpady resztkowe w energię elektryczną i ciepło, aby pomóc w zaspokojeniu potrzeb energetycznych lokalnych konsumentów przemysłowych i prywatnych.

Taka produkcja energii umieszcza cię w sercu procesu transformacji energetycznej, zapewniając liczne korzyści takie jak:

  • samowystarczalność energetyczna zakładu;
  • niższe rachunki za energię w lokalnych budynkach (szpitale, budynki administracyjne, itd.)
  • dostarczanie ciepła do miejskich sieci ciepłowniczych; 
  • zwiększenie udziału energii odnawialnej w lokalnym miksie energetycznym, za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci ogrzewania.

Wdrażamy zróżnicowany zakres procesów w celu przekształcania wszelkich typów odpadów resztkowych w energię:

Przekształcenie odpadów w energię:

Ciepło wytwarzane przy okazji spalania odpadów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne ogrzewa obwód wody, który z kolei napędza turbiny i generuje energię elektryczną i/lub ciepło.

Obróbka i spalanie odpadów niebezpiecznych w specjalnych kominach w zakładach chemicznych w celu dostarczania energii do klientów przemysłowych w formie pary.

Produkcja paliw alternatywnych: odpady są poddawane obróbce w celu uzyskania alternatywnego paliwa w formie ciekłej i/lub stałej o wysokiej wartości opałowej (CLS, CSS).

Kogeneracja umożliwia produkowanie obu typów energii równocześnie. Proces CHP+® opracowany przez SUEZ umożliwia odzyskanie ciepła resztkowego wygenerowanego przez spalanie odpadów i jego wykorzystanie w lokalnych działaniach.


Produkcja biogazu

Po zakopaniu procesy fermentacji zachodzące w niektórych rodzajach odpadów generują biogaz. Można go wykorzystać jako wartościowy wkład w lokalny miks energetyczny. 

 

Proponujemy metody odzyskiwania biogazu specjalnie dopasowane do lokalnych warunków: bliskość sieci transportu lub dystrybucji gazu ziemnego, lokalne zapotrzebowanie energetyczne (budynki mieszkaniowe, publiczne, usługowe, przemysłowe), obecność stacji LPG, itd. 

 

Zapewniamy całościowe wsparcie dla twojego projektu: opracowanie i inżynieria, wybór i wymiarowanie kanałów, konstrukcja jednostek biogazu, obsługa i optymalizacja instalacji przez cały okres życia. 

 

Proponujemy także usługę opartą na fermentacji beztlenowej, łączącą organiczne odpady z gospodarstw domowych z odpadami z działalności biznesowej i rolnictwa. Metan ma wartość opałową 25 razy wyższą niż CO2. Po przechwyceniu i odzyskaniu, metan jest wprowadzany do sieci miejskich i przemysłowych, aby zastąpić gaz ziemny.


Nasze referencje

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA