Jak maksymalizować ilość materiałów sortowanych przez ogół społeczeństwa?

Jesteśmy stale aktywni, aby zachęcać, informować i ułatwiać przyjmowanie nawyków segregacji odpadów "u źródła".

Jak zwiększyć efektywność segregacji "u źródła"?

Po przeanalizowaniu odpadów (analiza ilościowa i jakościowa), zapewniamy doradztwo dotyczące rozwiązań, które należy wprowadzić w celu optymalnego sortowania odpadów.

  • Instalacja sprzętu do kondycjonowania i pojemników dostosowanych do charakteru i ilości odpadów nadających się do odzyskania.
  • Uproszczenie dostępu do zbiórki poprzez zainstalowanie pojemników blisko mieszkańców.
  • Opracowanie odpowiednich oznaczeń 

Rozwijamy również e-serwisy informacyjne skonfigurowane zgodnie z potrzebami władz w celu zapewnienia informacji dotyczących instrukcji sortowania, punktów przekazywania odpadów zgodnie z ich typem itd. oraz realizowania kampanii informacyjnych dotyczących selektywnego sortowania.


Nagrody za sortowanie

Wspieramy lokalne władze w w zakresie wdrażania wypróbowanych i przetestowanych systemów zachęt:

Zachęty cenowe
Obejmuje to wprowadzenie zmiennego elementu w rachunkach użytkownika, zależnego od masy lub objętości wytworzonych i posortowanych odpadów z gospodarstwa domowego.

Wpieramy władze na przestrzeni całego projektu:

  • Wstępne badania
  • Projekt, opracowanie i wprowadzenie systemu
  • Dostarczenie odpowiedniego sprzętu (czipowane pojemniki wystawiane przed posesją, systemy przekazywania z kartami dostępu)
  • Fakturowanie 

Butelki plastikowe za vouchery
Instalujemy w pełni zautomatyzowane kioski służące do zbiórki plastikowych butelek i pojemników oraz przygotowania ich do recyklingu. Użytkownicy są nagradzani za przekazywanie odpadów voucherami zniżkowymi oferowanymi przez współpracujące z nami sieci supermarketów, w których i wokół których wystawione są kioski.

Nasze referencje