Jak zmaksymalizować udział odzyskiwanych materiałów?

Zautomatyzowane centra sortujące wykorzystują systemy optyczne, aby rozszerzyć obszar rozpoznawalności rodzaju odpadów oraz zwiększyć wydajność i efektywność w zakresie odzyskiwania. Stają się eko-klastrami, w których sortowanie, przetwarzanie, recykling i odzyskiwanie odbywają się w tym samym miejscu.

Nowe technologie sortowania

Stale doskonalimy techniki sortowania, z automatycznym wykrywaniem typu odpadów oraz ich składowych. 

W naszych procesach sortowania wykorzystujemy najnowsze, najbardziej efektywne technologie na rynku, odpowiednio do frakcji odpadów:

  • Separatory optyczne wyposażone w skanery o wysokiej rozdzielczości,
  • Obróbka mechaniczna i biologiczna w celu oddzielania i przygotowania materiałów nadających się do odzyskania, bębny i ekrany balistyczne do rozdzielania zmieszanych odpadów,
  • Roboty sortujące
  • Automatyczna kontrola

Ta nowoczesna technologia sortowania może zwiększyć produktywność i wydajność kanałów sortowania. W niektórych centrach sortowania nowej generacji udaje się odzyskać 90% przychodzących odpadów. Możliwa staje się również produkcja wysokiej jakości surowców wtórnych, spełniających wymogi specyfikacji klientów przemysłowych.


Nasze referencje