Zbiórka odpadów, która jest kluczowa dla zwiększania recyklingu i odzyskiwania odpadów z gospodarstw domowych i innych, staje się usługą logistyczną wkraczającą w nową erę. SUEZ opracowuje innowacyjne rozwiązania, umożliwiające mu zbieranie coraz większej ilości możliwych do odzyskania odpadów, aby stale poprawiać wydajność zbiórki i redukować wpływ na środowisko.
Twoje wyzwania

Zbiórka większej ilości odzyskiwanych odpadów

Zmieniające się sposoby konsumpcji, produkcji i zwyczaje związane z jedzeniem spowodowały ogromny wzrost ilości i różnorodności odpadów, które trzeba odzyskać. Zarządzanie odpadami jest prawdziwym wyzwaniem dla społeczności, zarówno na froncie finansowym, jak i środowiskowym. 


Lokalne władze przekształcają zarządzanie swoimi usługami w celu wprowadzenia szytych na miarę systemów zbiórki, które są w stanie gromadzić więcej możliwych do odzyskania odpadów, redukować uciążliwość i optymalizować koszty.

+ 70
%
Szacowany wzrost ilości odpadów miejskich do 2025 r.
Źródło: Bank Światowy
50
%
odsetek światowej populacji, który nie ma dostępu do usług zbiórki odpadów z gospodarstwa domowego
Źródło: Bank Światowy
44
%
Odsetek odpadów miejskich poddanych recyklingowi lub kompostowaniu w UE w 2014 r.
Źródło: Eurostat, Europejski Urząd Statystyczny
Nasze rozwiązania

Optymalizacja wydajności zbiórki na każdym kroku

Oferujemy szeroki wybór rozwiązań, umożliwiających organizacji systemów zbiórki dostosowanych do każdego regionu oraz proponujemy innowacyjne rozwiązania, które są w stanie poprawić wydajność usługi i zredukować wpływ na środowisko.
Dustbin in the park

Jak wybrać system zbiórki najlepiej dostosowany do twoich potrzeb?

Możemy skonfigurować wydajne systemy dostosowane do specyfiki Twojej lokalizacji. Technologia cyfrowa może odgrywać istotną rolę w zmniejszaniu uciążliwości, optymalizacji kosztów i ciągłej poprawie wydajności systemu zbiórki.
Poznaj nasze rozwiązania
Better sorting at the source

Jak pomóc mieszkańcom i zachęcić ich do sortowania odpadów u źródła?

Zbieranie odpadów do recyklingu wymaga lepszego sortowania u źródła. Z tego powodu proponujemy systemy zachęt, które zachęcają obywateli do wzięcia na siebie odpowiedzialności i nagradzania skutecznego sortowania.
Poznaj nasze rozwiązania
Coffee capsules recycling

Jak grupować określone strumienie odpadów celu lepszego ponownego wykorzystania?

Nawiązujemy partnerstwa z firmami typu start-up, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w celu organizacji zbiórki specjalnych odpadów.
Poznaj nasze rozwiązania
Nasze referencje

Oni nam zaufali

Blisko współpracujemy z naszymi klientami, by wspólnie określać najlepsze rozwiązania.
Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym cyklu zarządzania odpadami

Od inżynierii środowiskowej do zarządzania obiektami, zapewniamy ci naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów.