Jak grupować określone strumienie odpadów celu lepszego ponownego wykorzystania?

Nawiązujemy partnerstwa z firmami typu start-up, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w celu organizacji zbiórki specjalnych odpadów.

Wdrożenie systemów zbiórki konkretnych strumieni odpadów

Nawiązujemy współpracę ze startupami, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w celu organizacji zbiórki odpadów specjalnych. Celem jest zebranie w grupy tych różnorodnych odpadów, które są trudne do poddania recyklingowi, w celu ich ponownego wykorzystania.

 

Jednym z przykładów może być nawiązanie współpracy z  Terracycle w celu zorganizowania systemy zbiórki specyficznych strumieni odpadów, które nie są obsługiwane w ramach tradycyjnych procesów sortowania, ponieważ są one trudne w recyklingu (niedopałki papierosów, produkty jednorazowe, miękkie opakowania, materiały biurowe, kosmetyki, produkty dentystyczne, wykorzystane kapsułki po kawie). 

 

Obecnie prawie 60 milionów podmiotów gromadzących odpady w Europie dołączył do dobrowolnych programów zbiórki „sponsorowanych” przez społeczności lub firmy albo do usług recyklingu finansowanych przez firmy, takich jak „Zero waste box”.