Jak wybrać system zbiórki najlepiej dostosowany do twoich potrzeb?

Możemy skonfigurować wydajne systemy dostosowane do specyfiki Twojej lokalizacji. Technologia cyfrowa może odgrywać istotną rolę w zmniejszaniu uciążliwości, optymalizacji kosztów i ciągłej poprawie wydajności systemu gromadzenia danych. Oferujemy również usługi transportu odpadów rzecznych i kolejowych.

Wiele różnych systemów zbiórki

Możemy zaoferować doradztwo i zorganizować wysokowydajne systemy dostosowane do specyfiki danej lokalizacji oraz potrzeb mieszkańców.

 • Odbiór pojemników wystawionych przed posesję
 • Podziemna zbiórka za pomocą systemu pneumatycznego
 • Systemy przekazywania lub komunalne punkty zbiórki tekstyliów i szkła
 • Lokalne centra odbioru odpadów, stacjonarne lub mobilne
 • Zbiórka odpadów sortowanych
 • Zbiórka odpadów organicznych (bioodpadów) i zielonych
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (rozpuszczalniki, baterie, farba, produkty gospodarstwa domowego, odpady biomedyczne)
  odpady medyczne związane z ryzykiem infekcji

Połączone systemy zbiórki

Technologia cyfrowa może odgrywać ważną rolę w redukcji uciążliwości, optymalizacji kosztów i stałym doskonaleniu wydajności systemu zbiórki.

Lokalni mieszkańcy są również zaangażowani w zwiększanie wydajności usługi za pośrednictwem stron internetowych lub dedykowanych aplikacji, które pomagają im w codziennym zarządzaniu odpadami i poprawianiu jakości sortowania.

Inteligentna zbiórka umożliwia:

 • odzyskanie danych nt. wydajności usługi: identyfikacja użytkowników, zebrana ilość, możliwość śledzenia przepływów, błędy sortowania, itd.
 • optymalizacja operacji odbioru poprzez mierzenie zawartości kontenerów w czasie rzeczywistym i dzięki zainstalowanym systemom komputerowym w śmieciarkach oraz połączonym narzędziom, które natychmiast przesyłają mapy drogowe na ekran systemu nawigacji w kabinie kierowcy
 • tworzenie raportów i analiz dotyczących kluczowych wskaźników dla lokalnych władz w celu ciągłego doskonalenia usług zbiórki

Innowacyjne i alternatywne środki transportu

Oferujemy usługi transportu odpadów droga rzeczną i kolejową w celu zmniejszenia ruchu w miastach i ograniczenia wpływu na środowisko. 

 

Jesteśmy również w stanie dostarczyć pojazdy w 100% elektryczne lub zasilane energią alternatywną (Diester ©, gaz). Ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami nad opracowaniem multimodalnych planów transportu, wykorzystujących koleje i rzeki.

Nasze referencje