Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na światowe wyzwanie związane z zasobami wody bez radykalnej zmiany zarządzania tymi zasobami. Potrzeba ta jest jeszcze bardziej paląca w krajach, których rezerwy są ograniczone i podlegają dużemu obciążeniu demograficznemu. Rozwój inteligentnych technologii w sektorze wody jest kluczowy w stosowanej polityce badań i innowacji Grupy.

Zarządzanie cyklem wody

Szeroki zakres usług

Działania SUEZ obejmują cały łańcuch wartości cyklu wody. Badania i plany główne, inżynieria, projekt i budowa oczyszczalni ścieków, dystrybucja wody pitnej i usługi związane ze ściekami, relacje z klientami: