Skip to main content

Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na światowe wyzwanie związane z zasobami wody bez radykalnej zmiany zarządzania tymi zasobami. Potrzeba ta jest jeszcze bardziej paląca w krajach, których rezerwy są ograniczone i podlegają dużemu obciążeniu demograficznemu. Rozwój inteligentnych technologii w sektorze wody jest kluczowy w stosowanej polityce badań i innowacji Grupy.

Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA