Skip to main content

Jaki centralny punkt coraz bardziej złożonych projektów lokalnych i potężne narzędzie zwiększające atrakcyjność regionu, zrównoważone zarządzanie wodą zasługuje na wsparcie graczy w branży o uznanej wiedzy fachowej oraz dokładnej znajomości lokalnych kwestii. Jako specjalista w zakresie inżynierii miejskiej i długoletni lider w zakresie zarządzania cyklem wody, SUEZ rozwinął swoje umiejętności jako wszechstronny dostawca technicznych i środowiskowych rozwiązań poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi władzami. Grupa zapewnia: strategiczne usługi konsultacyjne, od fazy projektu do środowiskowego podejścia do urbanizmu, specjalistyczna wiedza operacyjna obejmująca wiele firm, od studiów wykonalności do pełnienia roli głównego wykonawcy.

Twoje wyzwania

Produkcja wysokiej jakości wody pitnej w wystarczającej ilości

SUEZ oferuje wsparcie na każdym etapie twojego rozwoju. Łączymy strategię regionalną z rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając elastyczne i komplementarne rozwiązania, obejmujące cały cykl wody. Nasze globalne podejście umożliwia nam przeanalizowanie specyficznych wymogów twojego regionu w celu lepszego ich spełniania.

Dla władz lokalnych, obiekty zrównoważonego zarządzania wodą są potężnym narzędziem zwiększającym atrakcyjność regionu i działającym na rzecz wspólnego dobra. 

 Zapewniając prawidłowe działanie systemów wodociągów i ścieków i chroniąc i rozwijając linie brzegowe, porty i drogi wodne, tworzę niezbędne warunki dla rozwoju ekonomicznego i dobrobytu. Poprawiają również jakość żucia i bezpieczeństwo zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów.

 

Aby zaoferować precyzyjne i zrównoważone rozwiązania zaspokajające twoje potrzeby, SUEZ zapewnia fachową wiedzę i elastyczność poprzez sześć kluczowych, wzajemnie powiązanych części w twoim łańcuchu dostaw: 

  • Lokalna strategia
  • Zarządzanie wodą powierzchniową
  • Zarządzanie wodą pitną
  • Zarządzanie ściekami i wodą burzową
  • Zarządzanie strukturami hydroelektrycznymi 
  • Zarządzanie rozwojem linii brzegowej i portu

 

Przewidywanie wpływu zmiany klimatu, rozwijanie odpowiednich projektów rzecznych dla ich dorzeczy oraz projektowanie efektywnych systemów wodociągów i ścieków - to sposoby, w jakie SUEZ pomaga w zwiększeniu atrakcyjności twojego regionu.

35
%
wody pitnej jest traconej co roku na całym świecie
4,000
przystani jachtowych w Europie
Źródło EuroMarina FFPP
1.4
miliona
więcej osób mieszkających na obszarach przybrzeżnych w 2040 r. (por. 2007 r.)
Źródło Insee
Nasze rozwiązania

Projektowanie i rozwój zrównoważonych miejskich i regionalnych obiektów zarządzania wodą

SUEZ oferuje wsparcie na każdym etapie twojego rozwoju. Łączymy strategię regionalną z rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając elastyczne i komplementarne rozwiązania, obejmujące cały cykl wody. Nasze globalne podejście umożliwia nam przeanalizowanie specyficznych wymogów twojego regionu w celu lepszego ich spełniania.

Improve your local living environment

Poprawa lokalnego środowiska życia

Nasza strategiczna usługa doradcza i wstępne badania pomagają w realizacji projektów regionalnych. Tworzymy również rozwiązania zmniejszające podatność na zagrożenia w miastach i regionach oraz zwiększając atrakcyjność obszarów przybrzeżnych i portów.
Zobacz nasze rozwiązania
Drinking water treatment plant

Redukcja wydatków i optymalizacja inwestycji

Nasze rozwiązania pozwalają oceniać stan infrastruktury i priorytetowo odnawiać w celu optymalizacji inwestycji.
Zobacz nasze rozwiązania
Pond

Realizacja celów środowiskowych

Zapewniamy rozwiązania, które pomogą Ci chronić zasoby i poprawiać jakość środowiska naturalnego poprzez monitorowanie ryzyka zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym.
Zobacz nasze rozwiązania
Nasze innowacje

Ciągłe doskonalenie technologii

Co roku SUEZ inwestuje 74 mln € w ponad 65 programów badawczych i rozwojowych, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z najbardziej efektywnych rozwiązań i wydajnych technologii na rynku.

AQUADVANCED® Water Networks

Pakiet oprogramowania do inteligentnego zarządzania systemami i sieciami wodnymi

Dowiedz się więcej

AQUADVANCED® Urban Drainage

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w celu monitorowania, przewidywania i optymalizacji systemu kanalizacji

Dowiedz się więcej
Najpopularniejsze wyszukiwane słowa
GÓRA