Jaki centralny punkt coraz bardziej złożonych projektów lokalnych i potężne narzędzie zwiększające atrakcyjność regionu, zrównoważone zarządzanie wodą zasługuje na wsparcie graczy w branży o uznanej wiedzy fachowej oraz dokładnej znajomości lokalnych kwestii. Jako specjalista w zakresie inżynierii miejskiej i długoletni lider w zakresie zarządzania cyklem wody, SUEZ rozwinął swoje umiejętności i stał się ekspertem w odniesieniu do wszechstronnych rozwiązań technicznych i środowiskowych, jednocześnie ściśle współpracując z lokalnymi władzami.  

Grupa SUEZ zapewnia: strategiczne usługi konsultacyjne, począwszy od fazy projektu po kolejne fazy inwestycji; prze lata doświadczeń zgromadziliśmy specjalistyczną wiedzę operacyjną obejmującą znajomość wsparcia wielu branż, począwszy od etapu realizacji  studium wykonalności do pełnienia roli głównego wykonawcy.
Twoje wyzwania

Produkcja wysokiej jakości wody pitnej w wystarczającej ilości

SUEZ oferuje wsparcie na każdym etapie twojego rozwoju. Łączymy strategię regionalną z rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając elastyczne i komplementarne rozwiązania, obejmujące cały cykl wody. Nasze globalne podejście umożliwia nam przeanalizowanie specyficznych wymogów twojego regionu w celu lepszego ich spełniania.

Dla władz lokalnych, obiekty zrównoważonego zarządzania wodą są potężnym narzędziem zwiększającym atrakcyjność regionu i działającym na rzecz wspólnego dobra. 

 Zapewniając prawidłowe działanie systemów wodociągów i ścieków i chroniąc i rozwijając linie brzegowe, porty i drogi wodne, tworzę niezbędne warunki dla rozwoju ekonomicznego i dobrobytu. Poprawiają również jakość żucia i bezpieczeństwo zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów.

 

Aby zaoferować precyzyjne i zrównoważone rozwiązania zaspokajające twoje potrzeby, SUEZ zapewnia fachową wiedzę i elastyczność poprzez sześć kluczowych, wzajemnie powiązanych części w twoim łańcuchu dostaw: 

  • Lokalna strategia
  • Zarządzanie wodą powierzchniową
  • Zarządzanie wodą pitną
  • Zarządzanie ściekami i wodą burzową
  • Zarządzanie strukturami hydroelektrycznymi 
  • Zarządzanie rozwojem linii brzegowej i portu

 

Przewidywanie wpływu zmiany klimatu, rozwijanie odpowiednich projektów rzecznych dla ich dorzeczy oraz projektowanie efektywnych systemów wodociągów i ścieków - to sposoby, w jakie SUEZ pomaga w zwiększeniu atrakcyjności twojego regionu.

35
%
wody pitnej jest traconej co roku na całym świecie
4,000
przystani jachtowych w Europie
Źródło EuroMarina FFPP
1.4
miliona
więcej osób mieszkających na obszarach przybrzeżnych w 2040 r. (por. 2007 r.)
Źródło Insee
Nasze rozwiązania

Projektowanie i rozwój zrównoważonych miejskich i regionalnych obiektów zarządzania wodą

SUEZ oferuje wsparcie na każdym etapie twojego rozwoju. Łączymy strategię regionalną z rozwiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając elastyczne i komplementarne rozwiązania, obejmujące cały cykl wody. Nasze globalne podejście umożliwia nam przeanalizowanie specyficznych wymogów twojego regionu w celu lepszego ich spełniania.

Improve your local living environment

Poprawa lokalnego środowiska życia

Nasza strategiczna usługa doradcza i wstępne badania pomagają w realizacji projektów regionalnych. Tworzymy również rozwiązania zmniejszające podatność na zagrożenia w miastach i regionach oraz zwiększając atrakcyjność obszarów przybrzeżnych i portów.
Zobacz nasze rozwiązania
Drinking water treatment plant

Redukcja wydatków i optymalizacja inwestycji

Nasze rozwiązania pozwalają oceniać stan infrastruktury i priorytetowo odnawiać w celu optymalizacji inwestycji.
Zobacz nasze rozwiązania
Pond

Realizacja celów środowiskowych

Zapewniamy rozwiązania, które pomogą Ci chronić zasoby i poprawiać jakość środowiska naturalnego poprzez monitorowanie ryzyka zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym.
Zobacz nasze rozwiązania
Nasze innowacje

Ciągłe doskonalenie technologii

Co roku SUEZ inwestuje 74 mln € w ponad 65 programów badawczych i rozwojowych, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z najbardziej efektywnych rozwiązań i wydajnych technologii na rynku.

AQUADVANCED® Water Networks

Pakiet oprogramowania do inteligentnego zarządzania systemami i sieciami wodnymi

Dowiedz się więcej

AQUADVANCED® Urban Drainage

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w celu monitorowania, przewidywania i optymalizacji systemu kanalizacji

Dowiedz się więcej
Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy ci naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów.