Jak poprawić swoje lokalne środowisko życia?

Nasza strategiczna usługa doradcza i wstępne badania pomagają w realizacji projektów regionalnych. Tworzymy również rozwiązania zmniejszające podatność na zagrożenia w miastach i regionach oraz zwiększające atrakcyjność obszarów przybrzeżnych i portów.

Stosowanie strategicznego i środowiskowego podejścia do kwestii regionalnych

Nasze usługi konsultacji strategicznych i badania wspierają wdrożenie u twoich regionalnych projektów z wykorzystaniem podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju:

 • Zapewnienie wysokiej jakości projektów systemów dostarczania wody pitej, usuwania ścieków i wody burzowej
 • Projektowanie efektywnego transportu miejskiego i regionalnych planów dotyczących klimatu, powietrza i energii, zgodnych z wszystkimi obowiązującymi regulacjami
 • Przeprowadzanie wszechstronnych badań dorzecza
 • Rozwijanie efektywnych strategii zrównoważonego rozwoju
 • Przyjęcie Środowiskowego podejścia do urbanizmu (AEU) w lokalnych władzach
 • Poprawa ochrony naturalnych habitatów, gatunków i akwenów poprzez wdrażanie zielonej i błękitnej infrastruktury

Redukcja wrażliwości na ryzyko w miastach i regionach

Tworzymy rozwiązania w celu zapewnienia efektywności wszystkich struktur i poprzez samodzielne zaprojektowanie i budowanie obiektów, ograniczamy ryzyka:

 • zaawansowane systemy modelowania (Aquadvanced®)
 • odnawianie i wzmacnianie istniejących struktur
 • budowanie dodatkowych obiektów (struktury hydrauliczne, rozwój regionów przybrzeżnych i portów, zbiorniki na wodę burzową, stacje pomp, itd.)
 • rozwijanie alternatywnych technik operacyjnych (przetwarzanie wody przemysłowej, obróbka i odzyskiwanie szlamu, ponowne wykorzystanie ścieków).

Nasze rozwiązania pozwalają ocenić, jak dobrze działają obiekty, zreorganizować je i wyposażyć w innowacyjną technologię, by poprawić prężność miejską: 

 • Przewidywanie okresów deszczowych i ograniczanie ich wpływu ekonomicznego
 • Redukcja zanieczyszczenia i ryzyka powodzi
 • Zapobieganie sytuacjom awaryjnym i redukowanie czasów reakcji w przypadku burz
 • Zapewnianie ochrony ludzi i towarów
 • Ochrona zasobów i wzmacnianie bioróżnorodności

Zwiększanie atrakcyjności obszarów przybrzeżnych i portów

SUEZ oferuje fachową wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania projektów odnoszących się do przystani i obszarów przybrzeżnych oraz zapewnia innowacyjne technologie w celu dostarczania informacji w czasie rzeczywistym.

Nasze rozwiązania pozwalają na zoptymalizowanie projektowania i obsługi struktur:

 • Przystanie: pomosty, falochrony, obszary techniczne i zorganizowane sieci kotwiczenia, pogłębianie, itd.
 • Porty handlowe: nabrzeża, sprzęt, dalby i miejsca do cumowania, przystanie wewnętrzne, itd.
 • Groble i zabezpieczenia: podpory kamienne, sztuczne bloki, falochrony, itd.
 • Rury: odpływy, odprowadzanie wody
Wykorzystując system zapobiegania ryzyka dla przystani obszarów przybrzeżnych, zawarty w operacyjnym rozwiązaniu oceanograficznym Actimar, możesz również:
 • przewidywać warunki na morzu, jakość wody w kąpieliskach, dryf plam ropy i unoszących się obiektów
 • optymalizować pracę w przystani i obszarze przybrzeżnym
 • mapowanie habitatów przybrzeżnych z wykorzystaniem czujników zdalnych

Reagowanie na innowacyjne działania zrównoważonych miast i regionów

Wysoki standard badań stosowanych SUEZ, wzbogaconych o cyfrową technologię, pozwala nam zaoferować rozwiązania specjalnie zaprojektowane tak, by były zgodne z innowacyjnymi działaniami zrównoważonych miast i regionów: 

 • Ocena stanu infrastruktury i ustalanie priorytetów w zakresie renowacji dzięki modelowaniu predykcyjnemu.
 • Optymalizacja istniejących obiektów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów i kalibracja oszczędności zapewnionych przez inteligentne zarządzanie sieciami wody pitnej
 • Zapewnianie zaawansowanych systemów zarządzania wodą burzową, przewidujących i prognozujących powodzie
 • Rozwój oceanografii operacyjnej z systemami modelowania kalibrowanymi z wykorzystaniem danych zgromadzonych w czasie rzeczywistym