Realizacja celów środowiskowych

SUEZ zapewnia rozwiązania pomagające w poprawianiu jakości środowiska naturalnego poprzez monitorowanie ryzyk zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym.

Ochrona zasobów poprzez zredukowanie zużycia energii

Pomagamy w uczynieniu regionów bardziej atrakcyjnymi, mając na uwadze poprawę środowiska życia lokalnych mieszkańców:

 • Zapewnianie zasobów po najniższych możliwych kosztach dzięki ponownemu wykorzystaniu ścieków i wody burzowej, tym samym redukując niedobory wody, chroniąc naturalne zasoby i dążąc do uzyskania zintegrowanego zarządzania wodą
 • Tworzenie wartości w sektorze rolnym i energetycznym poprzez przekształcanie szlamu ściekowego
 • Redukcja zużycia energii przez istniejące i przyszłe obiekty
 • Wykorzystywanie zielonych projektów do zarządzania wpływem środowiskowym projektów rozwojowych
 • Praca nad zrównoważonym rozwojem regionu

Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności

SUEZ zapewnia rozwiązania pomagające w polepszaniu jakości środowiska naturalnego poprzez monitorowanie ryzyk zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym:

 • Wybór najodpowiedniejszych czujników i określenie najlepszego miejsca ich zainstalowania
 • Identyfikowanie optymalnych ustawień monitoringu i sprzętu
 • Wykorzystywanie systemu pomiarów w czasie rzeczywistym, aby pomóc w ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego
 • Przewidywanie ryzyka zanieczyszczenia z wykorzystaniem modelowania predykcyjnego
 • Pomoc kompetentnym władzom w zarządzaniu zamykaniem/otwieraniem plaż, jezior i rzek
 • Zarządzanie wodami powierzchniowymi poprzez zintegrowany rozwój rzek i dróg wodnych, mokradeł i estuariów