Dostęp do wystarczającej ilości czystej wody pitnej jest kluczową kwestią dla obywateli. Dystrybucja wody pitnej jest zatem w centrum zainteresowania lokalnych władz i operatorów pragnących zoptymalizować wydajność swojej sieci w celu zagwarantowania klientom i użytkownikom najlepszej możliwej usługi przy jednoczesnym utrzymaniu finansowej stabilności i ochrony środowiska. SUEZ optymalizuje dystrybucję wody pitnej, zapewniając zrozumienie całego łańcucha wartości, od diagnozy, infrastruktury i fakturowania do efektywnego zarządzania wykrywaniem wycieków.
Twoje wyzwania

Poprawa wydajności sieci wody pitnej i zajmowanie się wszystkimi typami strat

Słodka woda jest ograniczonym, a czasem nawet rzadkim zasobem. Obecnie równowaga między zapotrzebowaniem na wodę a dostępnymi zasobami jest krucha.  Zasoby wody i infrastruktura dystrybucji wody pitnej są stale pod presją spowodowaną przez wzrost populacji, rozwój ekonomiczny, migrację i urbanizację.
 
Gwarantowanie wszystkich ciągłych dostaw czystej wody (24 godziny na dzień) stało się krytyczną kwestią dla lokalnych władz, obywateli i profesjonalistów w sektorze. Aby osiągnąć ten cel, operatorzy muszą stawić czoło poważnemu wyzwaniu: wdrożeniu planów działania w celu zoptymalizowania wydajności sieci. Plany te muszą się odnosić do dwóch obszarów:
 
  • redukcji strat komercyjnych poprzez unikanie wycieków w sieciach dystrybucji
  • redukcji strat komercyjnych poprzez precyzyjne pomiary zużycia wody i dokładne fakturowanie
35
%
wody pitnej produkowanej na świecie
49
miliardów
m3 wody rocznie
10.7
miliarda
euro strat ekonomicznych rocznie
Nasze rozwiązania

Codziennie pomagamy w zarządzaniu siecią wody pitnej

Łączymy wsparcie strategiczne i wdrożenie operacyjne za pośrednictwem 5 elastycznych, komplementarnych rozwiązań obejmujących cały łańcuch wartości. To całościowe podejście umożliwia nam zrozumienie i ocenę konkretnych funkcji sieci i oznacza, że jesteśmy w stanie precyzyjnie i efektywnie reagować na potrzeby.
Girl with headphones

Jak poprawić jakość obsługi i satysfakcję użytkownika?

Oferujemy rozwiązania gwarantujące jakość wody poprzez sprawne monitorowanie sieci wody pitnej w czasie rzeczywistym, zapewnienie ciągłej dystrybucji wody pitnej i szybkie reagowanie na wycieki w sieci wody pitnej.
Poznaj nasze rozwiązania
Street leak detection

Jak redukować wydatki i zwiększyć przychody?

Rozwijamy inteligentne sieci, aby umożliwić działanie w czasie rzeczywistym. Możemy również pomóc w przedłużeniu żywotności sieci wody pitnej poprzez proaktywną konserwację i ocenić stan sieci, aby priorytetowo odnawiać infrastrukturę.
Poznaj nasze rozwiązania
Recharging aquifers

Jak zrealizować cele środowiskowe?

Nasze globalne podejście pozwala zachować zasoby, ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć ślad węglowy.
Poznaj nasze rozwiązania
Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów.