Jak osiągnąć cele środowiskowe?

Nasze globalne podejście pozwala chronić zasoby, ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć ślad węglowy.

Zachowaj zasoby, zredukuj zużycie energii i ślad węglowy

Nasze globalne podejście pozwala zachować zasoby przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu strat fizycznych i handlowych. Koncentruje się na solidnej wiedzy operacyjnej w zakresie koordynacji wszystkich jednostek operacyjnych w celu zmniejszenia kosztów, ograniczenia zużycia energii i zmniejszenia śladu węglowego.
 

Nasze rozwiązania umożliwiają:

  • Oceniać, planować i koordynować odzyskiwanie wód nieudostępniających (NRW)
  • Kontroluj przepływ, ciśnienie i jakość wody na co dzień
  • Zachowaj zasoby, zmniejszając nieszczelności, stosując wydajne, odpowiednie systemy wykrywania i naprawy
  • Zrównoważone zarządzanie infrastrukturą sieciową
  • Zużycie wody i dokładna faktura metryczna

Nasze referencje