Woda jest niezbędna, a nasze zasoby z dnia na dzień się kurczą. Zasoby wody są zagrożone przez wzrost geograficzny, zakłócenia klimatu i wykładniczy rozwój miast; jest to poważny powód do obaw dla władz, profesjonalnych użytkowników i konsumentów. Woda jest ograniczonym zasobem, a jej wykorzystanie jest szczególnie ważne dla SUEZ, w całym cyklu jej pozyskiwania w środowisku naturalnym do produkcji wody pitnej, aż do uwalniania oczyszczonych ścieków. SUEZ proponuje technologie i usługi umożliwiające pogodzenie efektywnych działań człowieka z ochroną zasobów wody.
Twoje wyzwania

Traktowanie wody jako wspólnych aktywów, które trzeba chronić

Rozwój miast, wzrost demograficzny i zmiany klimatu mają poważny wpływ na zasoby na całym świecie, w szczególności na wodę. Liczba ludzi, którzy muszą podzielić się tymi samymi zasobami wody, stale się zwiększa, a jednocześnie zasoby te ulegają coraz większemu uszczupleniu. Aby zachować nasz sposób życia, zwyczaje konsumentów i systemy produkcji, konieczna jest ochrona zasobów wody.


Nasze aspiracje w zakresie ochrony środowiska intensyfikują się, a zarówno konsumenci, jak i operatorzy zajmujący się uzdatnianiem wody podejmują działania na rzecz zarządzanie cyklem wody z poszanowaniem naszych zasobów.

40
%
populacji świata w 2035 r. będzie żyć w obszarach dotkniętych niedoborem wody.
1,700
m3
to ilość wody dostępnej na rok na mieszkańca, poniżej której regon uznaje się za dotknięty niedoborem wody.
70
%
wody pitnej konsumowanej na świecie pochodzi ze studni.
Nasze rozwiązania

Ochrona zasobów w całym cyklu wodnym

Podejmowanie wspólnych starań w celu ochrony jakości i ilości naszych zasobów wody stało się priorytetem. Dlatego też SUEZ stosuje globalne podejście, biorąc pod uwagę cały cykl wody. 


Aby wzmocnić rozwój przyjaznych dla środowiska rozwiązań i wspierać zmiany w wymogach regulacyjnych, SUEZ pomaga decydentom i operatorom w odpowiednim zarządzaniu zasobami wody w oparciu o model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Water and circles

Jak chronić środowisko naturalne?

Dostarczamy wydajne rozwiązania do odpowiedzialnego wytwarzania wody pitnej, zbierania i oczyszczania ścieków i wód opadowych oraz ciągłego monitorowania środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej.
Poznaj nasze rozwiązania
Health labatory

Jak kontrolować jakość wody?

Nasze rozwiązania umożliwiają globalną wizję gospodarki wodnej. Czujniki rozmieszczamy w środowisku naturalnym, w fabrykach i poprzez sieć wodociągową, aby zmierzyć jakość wody w czasie rzeczywistym.
Poznaj nasze rozwiązania
Sea Brazil

Jak chronić i zabezpieczać linie brzegową i oceany?

50% przypadków zanieczyszczenia wody w kąpieliskach wynika z awarii w systemie kanalizacyjnym. Dostarczamy rozwiązania zapobiegawcze i naprawcze w celu ochrony wybrzeży i kąpielisk.
Poznaj nasze rozwiązania
Optimise water consumption

Jak zoptymalizować zużycie wody?

Działamy w ścisłej współpracy z konsumentami, aby umożliwić im odpowiedzialne gospodarowanie zużyciem wody. Pomagamy również rolnikom i firmom przemysłowym w zachowaniu wody, aby zapewnić wydajność i rentowność ich działalności.
Poznaj nasze rozwiązania
 Agricultural watering

Dlaczego i jak ponownie wykorzystywać oczyszczoną wodę?

Pomóc władzom lokalnym w ich polityce zarządzania zasobami, SUEZ oferuje liczne rozwiązania techniczne do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków.
Poznaj nasze rozwiązania
Nasza wiedza

Wspieramy cię w całym cyklu wodnym

Od konsultacji do usług posprzedażowych, zapewniamy ci naszą specjalistyczną wiedzę w ramach realizacji twoich projektów.