Jak kontrolować jakość wody?

Nasze rozwiązania umożliwiają globalną wizję gospodarki wodnej. Czujniki rozmieszczamy w środowisku naturalnym, w fabrykach i w sieci wodociągowej, aby mierzyć jakość wody w czasie rzeczywistym.

Realizacja globalnej wizji zarządzania wodą

Projektujemy całościowe systemy zarządzania wodą, które śledzą naturalny cykl wody w celu jej lepszej ochrony. Produkcja wody pitnej, oczyszczanie ścieków i ochrona środowiska naturalnego są powiązane z globalnym podejściem do jakości wody. Wizja ta pozawala nam dostarczać rozwiązania dopasowane do każdego lokalnego problemu.

Instalacja czujników

Instalujemy czujniki w środowisku naturalnym, w fabrykach i w różnych punktach sieci wodnej w celu mierzenia jakości wody w czasie rzeczywistym:

  • Stacje ostrzegające o zanieczyszczeniu
  • Młynki hydrometryczne
  • Aparatura pomiarowa do mierzenia współczynnika rozcieńczenia ścieków oraz uwalniania przez przelewy burzowe
  • Urządzenia do diagnozowania sieci kanalizacyjnej

Kontrola jakości w czasie rzeczywistym

Wszystkie dane zebrane przez czujniki są gromadzone i i integrowane w dostarczanym przez nas inteligentnym systemie zarządzania:

  • Zdalne konsultacje
  • Wzajemne powiązania danych
  • Narzędzia pomagające w podjęciu decyzji
  • Alarmy dotyczące uszkodzeń