Jak chronić środowisko naturalne?

Dostarczamy rozwiązania do efektywnego wytwarzania wody pitnej, zbierania i oczyszczania ścieków, wód opadowych oraz ciągłego monitorowania środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej.

Odpowiedzialna produkcja wody pitnej

Produkcja wody pitnej zużywa zasoby, gdyż "surowa" woda jest poddawana obróbce, aby nadawała się do picia i jest dystrybuowana do konsumentów. Dostarczamy rozwiązania w zakresie ochrony zasobów wody poprzez ograniczenie wpływu podczas jej wydobycia:

 • Inteligentne zarządzanie studniami z wykorzystaniem odwiertów wyposażonych w czujniki przekazujące dane operacyjne za pośrednictwem AQUADVANCED® Well Watch
 • Modelowanie jakości "surowej" wody w celu zwalczania azotanów
 • Zapobieganie wyciekom, które często są najważniejszą przyczyną strat wody, poprzez optymalizację wydajności sieci i ochronę zasobów wody za pośrednictwem AQUADVANCED® Water Networks

Gromadzenie, obróbka ścieków i wody opadowej

Ścieki i woda opadowa to potencjalne źródła zanieczyszczeń w przypadku uwolnienia do środowiska naturalnego. Wspieramy postępy w ramach regulacyjnych, opracowując zaawansowane technologie w celu optymalizacji obróbki ścieków i wody burzowej, aby zapobiec zanieczyszczeniu zasobów "surowej" wody:

 • Optymalne odkażanie w celu ograniczenia wpływu na środowisko naturalne
 • Wczesne wykrywanie i zarządzanie sytuacjami awaryjnymi z wykorzystaniem inteligentnych systemów i zmaksymalizowanej wydajności instalacji dzięki AQUADVANCED® Urban Drainage

Uzupełnianie zwierciadła wód

Od 60 do 90% spożywanej wody pozyskuje się z wód gruntowych. Zasoby te znajdują się zatem pod dużym obciążeniem i mogą występować okresy suszy. Wspólnie te dwa czynniki mogą spowodować spadek poziomu wody. Zapewniamy efektywne rozwiązania w zakresie uzupełniania zwierciadła wód gruntowych:

 • Produkt inspirowany przez naturalny cykl wody
 • Uzupełnienie z wykorzystaniem oczyszczonej wody z innego źródła
 • Uzupełnienie z wykorzystaniem oczyszczonej wody ściekowej

Stałe monitorowanie środowiska naturalnego i bioróżnorodności

Dostarczamy rozwiązania i inteligentne usługi w zakresie dynamicznego, zorientowanego na przyszłość zarządzania zasobami wody:

 • Wprowadzenie czujników i sond podłączonych do serwerów i połączonych z systemami wspierającymi podejmowanie decyzji 
 • Zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym
 • Integrowanie i modelowanie danych dotyczących bakterii i pogody z danymi dotyczącymi sieci
 • Ostrzeganie władz w przypadku pogorszenia się jakości wody
 • Dynamiczne reagowanie i przewidywanie zanieczyszczenia spowodowanego przez zdarzenia pogodowe 

Nasze referencje