Jak zoptymalizować zużycie wody?

Działamy w ścisłej współpracy z konsumentami, aby umożliwić im odpowiedzialne gospodarowanie zużyciem wody. Pomagamy również rolnikom i firmom przemysłowym w zachowaniu wody, aby zapewnić wydajność i rentowność ich działalności.

Pomoc konsumentom w kontrolowaniu zużycia

Działamy w ścisłej współpracy z konsumentami, aby zwiększyć ich świadomość w kwestiach związanych z ochrona naturalnych zasobów wody i umożliwić im odpowiedzialne zarządzanie własnym zużyciem wody. 

  • Akcje informacyjne dotyczące dobrych praktyk korzystania z wody (bary wodne, szkolenia dotyczące wody, domy na wodzie, wizyty w zakładach, itd.), angażujące setki tysięcy konsumentów każdego roku
  • Akcje informacyjne dotyczące kwestii sanitarnych i ekonomicznych (woda z kranu jest średnio 100-200 razy tańsza od wody butelkowanej) oraz kwestii środowiskowych
  • Wprowadzenie zdalnego odczytywania liczników w celu umożliwienia lepszego zarządzania zużyciem w czasie rzeczywistym, z możliwością ustawienia alarmów dla konsumenta w przypadku nadmiernego zużycia, które często oznacza wyciek

Wsparcie rolnictwa i przemysłu w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Od kilku lat wprowadzamy innowacje, aby pomagać rolnikom i firmom przemysłowym w oszczędzaniu wody w celu zabezpieczenia produktywności i zyskowności ich działań.

  • Ponowne wykorzystanie uzdatnionych ścieków oraz szlamu z oczyszczonej wody
  • Opracowywanie efektywnie wykorzystujących zasoby rozwiązań, takich jak RegControl®, inteligentna technologia irygacji, pomagająca rolnikom w optymalizacji zużycia wody przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji

Nasze referencje