Dlaczego i jak ponownie wykorzystywać oczyszczoną wodę?

W celu pomocy władzom lokalnym w ich polityce zarządzania zasobami, SUEZ oferuje liczne rozwiązania techniczne pozwalające na ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Unikanie zrzutów przy jednoczesnym zwiększaniu dostępnych zasobów przy niższych kosztach jest jedną z kluczowych zalet ponownego wykorzystania ścieków, szczególnie w regionach dotkniętych niedoborem wody i suszą.

Zmniejszenie obciążenia zasobów

Umożliwiamy ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody, co redukuje bezpośrednie wykorzystanie pierwotnych zasobów i umożliwia ich zachowanie do konsumpcji przez ludzi.

Ponowne wykorzystanie ścieków do różnych nowych celów

Ze 165 miliardów m3 ścieków gromadzonych i przetwarzanych rocznie na całym świecie, obecnie ponownie wykorzystuje się zaledwie 2%. Proponowane przez nas sposoby obróbki umożliwiają ponowne wykorzystanie ścieków do rozmaitych celów poza gospodarstwem domowym.

  • Irygacja ziemi rolnej
  • Nawadnianie i czyszczenie miejskie
  • Czyszczenie przemysłowe i woda procesowa
  • Uzupełnianie zwierciadła wód gruntowych

Recykling wody za pośrednictwem wysoko rozwiniętej obróbki

Wykorzystujemy wypróbowane i przetestowane techniki recyklingu ścieków, zapobiegając uwalnianiu zanieczyszczeń. Innowacyjne procesy umożliwiają wyprodukowanie uzdatnionej wody o wystarczająco wysokiej jakości, aby nadawała się do ponownego użycia:

  • Promieniowanie ultrafioletowe
  • Odwrócona osmoza
  • Filtracja membranowa