Jak chronić i zabezpieczać linie brzegową i oceany?

50% przypadków zanieczyszczenia wody w kąpieliskach wynika z awarii w systemie kanalizacyjnym. Dostarczamy rozwiązania zapobiegawcze i korekcyjne w celu ochrony wybrzeży i kąpielisk.

Zagwarantowanie zabezpieczenia linii brzegowej i bezpiecznej wody w kąpieliskach

50% przypadków zanieczyszczenia wody w kąpieliskach jest spowodowane awariami w systemie kanalizacyjnym. Dostarczamy rozwiązania prewencyjne i naprawcze w celu ochrony linii brzegowych i kąpielisk. Ochrona piękna linii brzegowych to również kwestia modernizacji sprzętu udostępnianego mieszkańcom i odwiedzającym w celu poprawy komfortu i satysfakcji użytkownika:

  • Zarządzanie systemami kanalizacji w celu ograniczenia źródeł zanieczyszczenia
  • Wykrywanie incydentów w sieci w celu zapewnienia odpowiedniej, szybkiej reakcji
  • Monitorowanie jakości wody w kąpieliskach z wykorzystaniem metod takich jak Gen-Spot®
  • Konkretne rozwiązania w zakresie usuwania zanieczyszczeń w przypadku sytuacji awaryjnych po katastrofach naturalnych lub wypadkach
  • Informacje dla mieszkańców w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dedykowanych aplikacji: jakość wody, warunki pogodowe, indeks UV, itd.
  • Gromadzenie raportów użytkowników dotyczących pogorszenia jakości wody

Ochrona środowiska naturalnego, źródła piękna

Poza kąpieliskami, ochrona dziedzictwa wybrzeża jako całości jest kluczowa dla atrakcyjności niektórych regionów. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania, aby zabezpieczyć kluczowe cechy wybrzeża.

  • Monitorowanie i redukcja zawartości mikrozanieczyszczeń w ciekach wodnych dzięki ciągłym pomiarom
  • Powstrzymywanie rozprzestrzeniania się i gromadzenie odpadów unoszących się na wodzie, aby ograniczyć docieranie zanieczyszczeń do morza i plaż
  • Monitorowanie oraz ochrona flory i fauny